Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Всички сметки и лихвите на държавните фирми в КТБ вече са ясни

4 коментара
Всички сметки и лихвите на държавните фирми в КТБ вече са ясни

Пълният списък на всички средства на държавни дружества, държани по депозити и сметки в КТБ, както и лихвите по тях, вече е ясен. Депутатите от Реформаторския блок Мартин Димитров и Петър Славов получиха след месеци чакане отговори от всички министри за парите на подопечните им дружества.

Те питаха министрите за сумите, лихвите и имало ли е нарушение на наредбата, според която държавните дружества не могат да държат повече от 25% от средствата си в една банка.

Последният отговор е дошъл в петък от земеделския министър Десислава Танева.

В края на март финансовият министър Владислав Горанов съобщи в отговор на питане на двамата депутати, че 65 дружества са имали общо 247.6 млн. лева в затворената Корпоративна търговска банка към 30 юни миналата година. 

 

Ето и пълният списък на сметките, дадени от ресорните министри:

Министерство на земеделието и храните:

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетната експозиция

„Югоизточно държавно предприятие“ гр. Сливен

В разплащателна сметка:

1 252 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

не

„Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград

В разплащателна сметка:

552 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

не

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян

В разплащателна сметка:

9 031 000 лв.

В депозитна сметка:

92 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

За депозитна сметка:

6.5%

не

„Северноцентрално държавно предприятие“, гр. Габрово

В разплащателна сметка:

50 000 лв.

В депозитна сметка:

1 112 000 лв.

За разплащателна сметка: 1%

За депозитна сметка:

6%

не

Министерство на енергетиката:

Дружество

Сума, държана в КТБ към 30.06.14г.

Лихвен процент

Нарушение на наредбата за нетната експозиция

Български енергиен холдинг (БЕХ)

            073 000 лв

(след сключване на договори за цесия с дъщерните дружества„ТЕЦ Марица изток 2“ и "Мини Марица-изток" експозицията е редуцирана до 14 721 000 лв.  )

-          *

не

АЕЦ „Козлодуй“

4 618 325 лв

1.25%

не

Националната електрическа компания

14 724 361 лв

Не повече от 2%

не

Електроенергийния системен оператор

3 803 110 лв

От 0.7% до 4%

не

„Мини Марица-изток“

222 951 лв,

9 778 евро,

25 щатски долара,

17 798 443 лв средства по доверителни банкови сметки в полза на Министерство на икономиката и енергетиката

-          *

не

„ТЕЦ Марица изток 2“

1 020 354 лв

(има и специална сметка, служеща като обезпечение пред  Комисията за енергийно и водно регулиране)

1% на разплащателните сметки и 4.1% на специалната сметка

не

Булгаргаз

16 501 135 лв,

средства в евро /413 375 левова равностойност/

и в щатски долари7169 751 левова равностойност/

Между0.1% и 1.75%

да

Булгартрансгаз

30 078 925 лв
5 531 481 евро

9 929 893 щатски долара

Дружеството администрира едногодишни депозити в лева при 5.6% лихва

да

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Към 30.06.2014г. 11 търговски дружества и държавни предприятия от системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са имали открити сметки в Корпоративна търговска банка. Общия размер на паричните средства по сметките възлиза на 43 027 379 лв.

11-те търговски дружества са:

1.      Национална компания „Железопътна инфраструктура“

2.      БДЖ - Товарни превози

3.      Летище София

4.      Държавно предприятие „Ръководство въздушно движение“

5.      Пристанище Бургас

6.      Пристанищен комплекс - Русе

7.      Пристанище Варна

8.      Информационно обслужване

9.      Български пощи

10.  Държавното предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"

11.  Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Към датата на поставянето на КТБ под специален надзор паричните средства на всички търговски дружества и държавни предприятия от системата на Министерство на транспорта във финансови институции общо са били в размер на 384 591 858 лв. Тоест 11.19% от паричните средства са били в КТБ.

Министерство на отбраната:

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетната експозиция

„Терем“ ЕАД

 В разплащателни сметки:
40 314 лв

3 703 805 долара;

В депозитна сметка:

3 128 474 лв

0.2% за разплащателните сметки

 

6,5% за депозитната

да

Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД

982 594 лв и 208 евро

 по разплащателна сметка

 

7 899 долара по депозитна сметка

3,1% по сметка в лева

2,5% по сметка в евро

2,5% по депозит в долари

не

Министерство на икономиката:

Дружество

 

Сума, държана в КТБ към 30.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„БАЕЗ“ ЕАД, гр. София

 В депозитна сметка:
3 470 914,58 лв.

6.%

 

Не

„Държавна консолидационна компания“ ЕАД, гр. София

В депозитна сметка:

1 502 067,41 лв.

 

5%

Не

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София

В разплащателна сметка:

1 432 036 лв.

0.6%

Не

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София

В две разплащателни сметки:

2 226 738 лв.

0.1% и 0.5%

Не

„Индустриална зона Варна” ЕАД

В разплащателна сметка:

2 925 996,91 лв.

0.5%

Да

„Кинтекс“ ЕАД, гр. София

В две депозитни и една разплащателна сметка:

6 461 563 лв.

Депозитни: 5.5% и 3.25%

Разплащателна:
0.1%

Не

„Плод и зеленчук“ ЕООД, гр. Габрово

В разплащателна сметка:

2 226 738 лв.

3.55%

Дружеството не попада в приложното поле на наредбата, но нетната експозиция на паричния ресурсс в банката е 95,37%

 

В разплащателна сметка, върху която е наложен запор от ЧСИ:

50,00 лв.

0.1%

Не

„Българплод експорт“ ООД, гр. София

В разплащателна сметка, върху която е наложен запор от НАП:

159 248,17 лв.

 

0.1%

Дружеството не попада в приложното поле на наредбата, но нетната експозиция на паричния ресурсс в банката е 57,94%

„ВМЗ“ ЕАД, гр. София

 В депозитна сметка:
3 470 914,58 лв.

6.%

 

Не

Министерство на младежта и спорта:

Дружество

Сума, държана в КТБ към 06.11.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„Академика 2011“ ЕАД

 В разплащателна сметка:
9 328,58 лв.

0.5%

 

не

„Национална спортна база“ ЕАД

600 000 евро по депозитна сметка

5%

не

Български спортен тотализатор

78,55 лв. по разплащателна сметка

в рамките, спрямо стандартните лихвени проценти

не

Министерство на културата:

Дружество

Сума, държана в КТБ към 19.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„Реставрация“ ЕАД

 В разплащателна сметка:
217 140,89 лв.

Възстановени от Фонда за гарантиране на влоговете: 196 000 лв.

Няма информация

 

не

„Национална агенция „Музика“ ЕООД

В разплащателна сметка:

110,38 лв.

Няма информация

не

Министерство на образованието и културата:

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„Студентски столове и общежития“ ЕАД

 1 715 000 лв.

6%

 

не

Министерство на здравеопазването:

 

Дружество

Сума, държана в КТБ към 20.06.2014г.

Лихвени проценти

Нарушение на наредбата за нетна експозиция

„МБАЛ „Св. Анна“ ЕАД, гр. Варна

 7 539,15 лв.

-           

Не

„МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. В. Търново

622,15 лв.

-           

Не

„МБАЛ - Бугарс“ АД

3 247,11 лв.

-           

Не

„МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора

5 154,42 лв.

-           

Не

„МБАЛ - НКБ“ ЕАД

68,00 лв.

-           

Не

„УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД

72,41 лв.

-           

Не

„МБАЛ - Пловдив“ АД

306 195,30 лв.

-           

Не

„УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

161 327, 69 лв.

-           

Не

„УМБАЛ Александровска“ ЕАД

90 520,12 лв.

-           

Не

„УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

1661 327,69 лв.

-           

Не

„ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна

94 538,73 лв.

-           

Не

„МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна

8 990 114, 72 лв.

-           

Да

„МБАЛ „Света Анна“ АД, гр. София

6 509 726,05 лв.

-           

Да

„УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД

1 088 280, 10 лв.

-           

Да

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

4 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. brambar
  #4

  Значи схемата е следната. Пускат се парите на държавните дружества, на които принципал е съответното министерство в тази банка, като същевременно се подготвя източването на банката. За целта се успокоява обществеността, че парите са гарантирани на гражданите, поне тези до 100 000 и след това се прави голямата манипулация, с елементи на цирково представление от типа всички на манежа, нека клоуните напуснат цирка, кой извън парламента, кой извън страната, кой в пенсия. Тегли се един заем от 16 млрд.,

 2. Stixxx
  #3

  Ей така се краде държава! Сега като видяха колко точно пари е оскубал Василев, дано цацаратурата се активизира и свърши нещо като хората.

 3. Калина Георгиева
  #2

  Сега остава виновните да поемат дължимото си за случая КТБ!

 4. Коментарът е изтрит заради реклама или спам.
  #1

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.