Всичките над 27 000 малки компании ще получат грантове до 10 000 лв.

Към момента на над 21 000 фирми са изплатени 173 млн. лв., осигурени са допълнително 52 млн. лв. за останалите

Всичките над 27 000 малки компании ще получат грантове до 10 000 лв.

Всички малки компании - над 27 000, които кандидатстваха за подпомагане по оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" (ОПИК), ще получат грантове между 3000 и 10 000 лв. Парите се дават за преодоляване на последствията от коронакризата. Това става ясно от съобщение на Министерството на икономиката.

До момента 21 173 микро и малки предприятия са подпомогнати с близо 173 млн. лв.

Останалите около 6000 фирми са били отхвърлени заради пропуски в документацията.

Поради огромния обществен интерес към процедурата и с оглед на необходимостта за осигуряване на нужните средства за ликвидност на малките компании, Управляващият орган на ОПИК е предприел действия за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата.

Така ще бъде възможно повторното изискване на документи от страна на кандидатите по процедурата, заради които са били отстранени от нея. Освен това се увеличава и бюджетът на схемата с 52 млн. лв. и той става 225 млн. лева. Допълнителните средства са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от Министерство на икономиката.

Процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на условията за кандидатстване по процедурата ще започне през октомври. Уведомленията за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, посочват от Министерство на икономиката.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?