ВСС изчаква със становището за мандата на Иван Григоров

Висшият съдебен съвет не е взел днес решение по искането на Конституционния съд да предостави становище по делото за мандата на председателя на Върховния касационен съд Иван Григоров.

На 22 януари Конституционният съд допусна за разглеждане по същество дело за даване на задължително тълкуване на текста от конституцията, който се отнася до мандатите на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.

Идеята на депутатите от мнозинството е да сменят шефа на ВКС, ако се окаже че Иван Григоров довършва мандата на Румен Янков, чието място зае след като той стана члена КС.

Заседанието на ВСС днес е било председателствано от самия Григоров, заради отсъствието на министъра на правосъдието Антон Станков. Не е бил и главният прокурор Никола Филчев.

При днешното гласуване дали да влезе в дневния ред изготвянето на становище на ВСС по казуса, "за" са гласували 8 магистрати, "против" - 10, а двама са се "въздържали ". За да вземе решение ВСС, е необходимо да се съберат 13 гласа - на повече от половината присъстващи членове на ВСС.

КС поиска до две седмици да получи становища от всички заинтересовани страни по казуса, сред които е и ВСС. На следващото заседание на съвета се очаква отново да бъде направен опит за взимане на решение в рамките на поставения срок от КС.

Споделяне

Още от България