ВСС изгони журналистите и гражданите от съдебните зали

ВСС изгони журналистите и гражданите от съдебните зали

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви, че съдебните дела ще продължат без присъствието на журналисти и публика, въпреки че на 13 май извънредното положение приключва, а по конституцията делата се гледат публично.

Връзката на медиите със съдебната система ще се осъществява чрез причакване на адвокати и прокурори пред съдебните зали. Другият вариант е да се чака специално изявление от пресслужбата на съда.

Най-обективният начин да се получи информация за съдебните заседания по знаковите дела остават протоколите. Те винаги се предоставят със значително забавяне, което ще унищожи възможността за своевременно информиране на обществото.

Пресаташетата на съдилищата ще бъдат натоварени със задължението по-активно да предоставят информация по дела чрез всякакви средства. Протоколите от заседанията ще стават публични "по възможност".Съдилищата всеки ден ще трябва да подготвят подробни справки за делата с обществен интерес.

Членът на ВСС Боян Новански обясни, че журналистите само обикаляли съдебните палати и се чудели с кого да се заядат. Заради това трябвало да се забрани достъпътим до делата, коментира Новански, цитиран от lex.bg. Атанаска Дишева предложи по обществено значимите дела да се допускат медии, но това не беше прието.

Не е ясно въз основа на кой закон Съдийската колегия на ВСС изцяло отменя публичността на съдебния прожцес, който е закрепен в конституцията.

Член 121 ал 3 на конституцията прокламира, че "разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго". Съдийската колегия на ВСС няма правомощия да отменя конституционния текст при положение, че след 13 май извънредното положение вече няма да действа. ВСС би могъл да създаде специална организация, а не буквално да отмени конституцията.

Мерките за "нормализация" на работата на съдилищата бяха предложени от осем членове на колегията. Те са изготвени след видеоконферентен разговор с председателите на апелативнитесъдилища в страната.

Съдилищата получават възможност да отсрочват дела, ако няма възможност за спазване на противоепидемичните мерки всградите. Трябва да се осигури възможност за видеоконферентно провеждане на заседания.

Достъп до съдебните сгради все пак ще имат всички участници в процеса. Те ще трябва да се снабдят с лични предпазни средства - ръкавици и маски. Ако нямат, то на входовете трябва да им се раздават. Видимо болни хора няма да се пускат в сградите.

Председателите на съдилищата ще определят цялата организация на съдебните процеси и координацията по изпълнението след съгласуване със съдебната охрана. Сградите трябва да се дезинфекцират по няколко пъти на ден. На входовете на съдебните сгради да се поставят автоматични дезинфектатори.

Споделяне

Още от България