Вече половин година

ВСС нарушава закона, оставяйки съдебната система без застраховки

Обществената поръчка е забавена, конкурсът е провален и сега се очаква обявяването на нов

ВСС нарушава закона, оставяйки съдебната система без застраховки

Магистратите и служителите в съдебната система вече половин година нямат сключени застраховки "Злополука", въпреки изричното изискване за това, записано в Закона за съдебната власт (ЗСВ), научи Mediapool.

Причината е гаф на Висшия съдебен съвет (ВСС), който е забавил обявяването на обществена поръчка за избор на застраховател, въпреки че последната 2-годишна застрахователна полица е изтекла в края на миналата година.

Конкурс е обявен едва на 20 януари, като изискванията към кандидатите включват да поемат разходите на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване магистрати, членове на ВСС, инспектори и съдебни служители при евентуална смърт при трудова и битова злополука или при нападение, в случай на трайна или временна загуба на трудоспособност, за медицински прегледи, изследвания, лечение, операции, болнично обслужване, медикаменти, манипулации, стационарно лечение, консултации, избор на лекуващ екип, превозване по спешност, както и разходите при погребение.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 700 000 лева. В конкурса се включват три застрахователни компании – ЗК "Надежда" АД, "Дженерали Животозастраховане" АД и "Животозастрахователен институт" АД. Трите фирми подават офертите си на 4 март в разстояние на едва 25 минути – съответно в 16.05 часа, в 16.25 часа, и в 16.30 часа. Първите две обаче са отстранени от надпреварата заради това, че "посочените в писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП обстоятелства по чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП не са обективни".

Според комисията, разгледала офертите, ЗК "Надежда" АД и "Дженерали Животозастраховане" АД са посочили "формално", "немотивирано", "схематично" и "фрагментарно" задължителните обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществена поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия на участника в конкурса, както и икономичност при евентуалното изпълнение на поръчката.

Така на 9 април за победител е определено единственото останало в надпреварата дружество – "Животозастрахователен институт", което е дъщерно на ЗК "Лев Инс" АД. То обаче изненадващо се отказва да сключи договор с ВСС, при това без да посочва мотиви. Единственото последствие за дружеството е, че губи гаранцията в размер на 17 000 лева, обясни пред Mediapool членът на съвета Каролина Неделчева, която е участвала в комисията, разглеждаща офертите.

На въпрос защо ВСС толкова се е забавил с обявяването на конкурс, при положение, че срокът, който трябва да бъде покрит от застрахователната полица, тече от 1 януари, тя обясни, че процедурата този път е била по-продължителна заради решението да се сформира работна група, която да събере становищата на всички съсловни организации в системата. По думите на Неделчева тази идея е възникнала заради многото претенции, които са имали хората от системата към предишния договор за застраховка "Злополука".

В момента ВСС чака становище от Агенцията по обществени поръчки, за да може да продължи процедурата с обявяването на нов конкурс. Предвид времето, отнело на съвета да проведе предната надпревара обаче, както и настъпващото лято, застрахователна полица едва ли ще бъде сключена с някое дружество в следващите 3 месеца.

Това, на практика, означава, че през това време всички работещи в съдебната система ще трябва да покриват със собствени средства всички медицински дейности, от които имат нужда, но които не се покриват от Здравната каса, а от неизбрания все още застраховател. Освен това, през този период служещите на Темида, които са освидетелствани от ТЕЛК, няма да получават и дължимите им месечни обезщетения, които по принцип се изплащат по линия на колективната застрахователна полица.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?