ВСС отказва да кадрува под диктовката на МВР и службите

ВСС отказва да кадрува под диктовката на МВР и службите
Висшият съдебен съвет (ВСС) за първи път реагира остро на лансираните от МВР предложения кадруването на магистрати да става чрез службите, като обяви, че това е опит за намеса в работата на независимата съдебна власт.

След срещата си с ВСС миналата седмица вицепремиерът и Цветан Цветанов заяви, че не оттегля своите твърдения за "Октопода" в съдебната власт и допълнително минира отношенията, лансирайки идеята членовете на съвета да бъдат проучвани за допуск до класифицирана информация. По този начин ВСС ще може да се запознава не само с данни за магистрати, които "протичат" в разработки на службите. Идеята е и при решенията си за назначения в съдебната власт, ВСС да се съобразява с данните, подадени от службите.

Министър-председателят Бойко Борисов съобщи във вторник, че на този принцип е подчинена цялата му кадрова политика – при избора на кандидати за който и да е ръководен пост той тръгвал от проверките на службите.

Приложена към съдебната власт, процедурата представлява легален начин службите да разработват членовете на ВСС, а всеки отказ за издаване на допуск за член на съвета би блокирал работата на всички останали.

В свое становище, публикувано във вторник, правителството на съдебната власт обяви тази идея на Цветанов за опит да се намесят контролираните от изпълнителната власт служби в работата на магистратурата. Според ВСС това създава и "реална опасност" за функционирането на съвета, още повече, че няма процедура по отзоваване на членове при отказ на допуск.

"Членовете на ВСС са магистрати по силата на конституцията и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Те се избират от съдийските, прокурорските и следователските среди. По силата на закона те не са напуснали съдебната система, а временно преустановяват преките си служебни задължения като магистрати. Това не е равнозначно на освобождаване от длъжности не лишава изборните членове на ВСС от правния им статус на магистрати", се посочва в становището.

"Превратно тълкуване в обратен смисъл, освен че е лишено от законова опора, сериозно застрашава независимостта на съдебната власт", заявяват още от ВСС.

"Идеята основните функции на ВСС (по осигуряване независимостта на съдебната власт, по определяне състава и организацията на работата ѝ и по управление на дейността й) да се осъществяват изцяло от немагистрати, т.е. без каквото и да е реално представителство на самата съдебна власт, е огромна заплаха за независимостта ѝ. Грижата за независимостта на съдебната власт е основен приоритет на европейските институции и на всяка правова държава", подчертава ВСС, като цитира редица европейски препоръки и документи за независимостта на съдебната система и за статута на магистратите.

Изтъква се, че отказът за издаване на допуск не подлежи на обжалване. Освен това мотивите за решенията на ДАНС остават секретни.

"Съответният изборен член на ВСС, комуто е отказан допуск, макар и законно избран, няма да има право и реално няма да може да изпълнява задълженията си в цялост и пълнота, което положение в някои случаи може да стане причина и за освобождаване от длъжност. По този начин органите на изпълнителната власт ще осъществят намеса в работата на съдебната власт и ще засегнат независимостта ѝ", считат от съвета.

ВСС оспорват и становището на шефа на Държавната комисия за сигурност на информация (ДКСИ) Цвета Маркова, че членовете на съвета нямат допуск по право до секретни данни.

Цитиран е Законът за защита на класифицираната информация, който принципно дава тези правомощия. Магистратите настояват, че ВСС е висш орган на съдебната власт, който е призван да гарантира нейната независимост и има още по-силно основание да не зависи от решенията на службите.

Според кадровиците на Темида аргументът на Маркова, че ВСС няма достъп, защото е променен правилникът за дейността му и е отпаднал текстът за приравнен статут с този на магистратите, е незаконосъобразен. Статутът произлиза директно от конституцията и закона и не може да се променя с подзаконов акт, какъвто е правилникът, твърдят от съвета

По въпроса дали членовете на ВСС, които не идват от съдебната система, трябва да имат достъп до класифицирана информация, в становището се казва, че съветът взема своите решения колективно и функциите на всички членове са еднакви по закон. Според ВСС "разумът изключва" ситуация, в която част от членовете да бъдат отстранени от дейности, изискващи боравене с класифицирана информация.

Припомня се, че и сега в задълженията на всички влиза да се оценяват и проверяват магистрати, които работят по секретни дела.

Споделяне

Още по темата

Още от България