ВСС отложи взимането на мерки за проблемната си дисциплинарна практика

Членовете на Висшия съдебен съвет не стигнаха до решение в четвъртък по множеството проблеми с дисциплинарната си практика, която води и до отмяната на наложените наказания на магистрати от Върховния административен съд. В четвъртък по време на заседанието на съвета имаше дебат за това как да се постъпи заради казуса с отмененото наказания на съдия Снежана Чалъкова от Софийския районен съд.

ВАС отмени изцяло наказанието на Чалъкова с мотив, че ВСС трябва изцяло да спре налагането на наказания на магистрати, докато не приеме правила, които да регулират ясно тази дейност. Върховният съд смята, че съдебният съвет трябва да изготви и единна мярка за натовареността на магистратите, за да е ясно при какъв точно брой дела те се водят свръхнатоварени, което би оправдало забавата при воденето на съдебните процеси.

По време на дискусията стана ясно, че повечето от членовете на ВСС не виждат проблем с дисциплинарната практика на съвета, а с противоречивата практика на Върховния административен съд.

В последните няколко години стана видно, че ВАС наистина решава по странни критерии делата, които магистратите водят срещу наложените им от ВСС наказания. В същото време ВСС също не демонстрира особено принципна дисциплинарна политика, а знаков пример в това отношение бе уволнението на съдия Мирослава Тодорова през 2012 година.

Един от вариантите за решение в четвъртък бе ВСС да поиска от ВАС да издаде тълкувателно решение в опит да се уеднакви практиката по делата срещу налаганите на магистратите наказания. Членовете на съвета обаче не бяха готови с конкретен текст на искането и не взеха решение. Не се прие и предложението на Незабравка Стоева (парламентарна квота във ВСС, бивш съдебен инспектор), която поиска от колегите си да спрат да разглеждат изобщо дисциплинарни производства, докато не се намери решение на проблема.

Юлия Ковачева (съдебна квота) настоя съветът първо да създаде свои ясни критерии за налагането на наказания и едва тогава да поиска от ВАС да уеднакви практиката си. Мандат за създаване на такива критерии не бе даден.

Михаил Кожарев (прокурорска квота във ВСС) от своя страна видя проблема само във върховния съд. Той определи практиката на ВАС не само като ”противоречива”, но и като ”неправилна”. Румен Боев (прокурорска квота) бе на същото мнение. Според него ВСС правилно си гледа работата при налагането на наказания, няма нужда от нови критерии и проблемът е във ВАС. В крайна сметка проблемът с делата пред ВАС бе приет само за сведение и до решение не се стигна.

Споделяне

Още от България