ВСС подкрепи бетонирането на съдебната номенклатура

ВСС подкрепи бетонирането на съдебната номенклатура

Пленумът на Висшия съдебен съвет гласува в четвъртък за запазване на т.нар. "вечни началници" в съдебната система. Това са апаратчици, които изкарват голяма част от своята кариера като шефове на съдилища и прокуратури. Особено сериозен е този проблем в съда.

Позицията на ВСС е по повод делото пред Конституционния съд (КС), образувано по искане на главния прокурор Сотир Цацаров. Основният закон постановява, че шефовете в съдебната система имат петгодишен мандат с право на повторно назначаване. Така написан, текстът е доста неясен и до средата на миналата година ВСС го тълкуваше в полза на „вечните началници“. Съдебният съвет приемаше, че те имат право на два мандата на една и съща позиция, а след това и на трети ръководен мандат, ако бъдат сложени някъде другаде.

През октомври Съдийската колегия на ВСС блокира репродуцирането на номенклатурчиците, като реши, че магистрат има право на общо два ръководни мандата за цялата си кариера. Това провокира главният прокурор да иска тълкуване от Конституционния съд. В своята позиция до КС Цацаров защити репродуцирането на номенклатурата. Сега Пленумът на ВСС очаквано защити тази позиция на Цацаров.

Главният прокурор твърди, че конституцията не поставя пречки магистрат да получи трети ръководен мандат, ако е назначен на различно място.

По време на дебата в четвъртък ВСС трябваше да избира между три различни варианта. Най-радикалният бе за плътно следване на конституционния текст - само два шефски мандата за цялата кариера. Само трима членове на ВСС подкрепиха този вариант.

Вторият вариант бе, че магистратите имат право на два ръководни мандата, но след това трябва да направят прекъсване преди да бъдат издигнати отново за шефове. Четирима членове на ВСС подкрепиха това предложение.

Необходимото мнозинство от 11 гласа обаче получи вече изказаната позиция на Цацаров пред Конституционния съд – два шефски мандата в един орган и след това трети и четвърти на някое друго място. Двама членове на ВСС гласуваха против и трите варианта.

Заради нарояването на т.нар. съдебна номенклатура през 2004 г. в конституцията бе записано, че шефовете в съдебната система се назначават за срок от пет години с право на повторно назначаване.

Превратното тълкуване на конституцията създаде някои тежки прецеденти. Най-емблематичният пример е със съдия Цветанчо Трифонов, който буквално през цялата си кариера е бил само началник. Той започва ударно кариерата си и почти от стажант в съда в Кнежа е избран за него шеф. На този пост се задържа цели 19 години. После става шеф на съда в Козлодуй, а предишният ВСС го избра за втори шефски мандат там. Така Трифонов ще навърти 29 години началнически стаж в система и ще се пенсионира, без да е бил редови магистрат.

Друг пример на много по-висока позиция е съдия Ванухи Аракелян, която стана председател на Окръжен съд – Варна през 2004 г. и от тогава досега е само шеф. Понастоящем е началник на апелативния съд в града.

По време на сегашния дебат във ВСС Георги Кузманов от прокурорската колегия защити "вечните началници" с аргумент, че е безсмислено да се похабява техният административен капацитет. Олга Керелска от съдийска колегия му отговори, че идеята на конституцията е да ограничи постоянното заемане на ръководна длъжност. Атанаска Дишева от съдийската колегия напомни, че ако човек постоянно е шеф на съд, то в един момент той ще се изчерпи и това ще доведе до негативни последици.

В позицията си до КС Съюзът на съдиите в България се обявi за ограничаване на шефските мандати до два за цялата кариера на даден магистрат. Според организацията конституцията ясно посочва двата мандата като пределна граница.

"Разбирането, че невъзможността за заемане на повече от два последователни мандата се премахва при преместване от един в друг орган на съдебната власт, почива на схващането, че ръководител на Районен съд-Троян и ръководител на Районен съд-Карлово са различни длъжности. Считаме, че това разбиране е концептуално погрешно. Водещи при определяне на една длъжност следва да са функциите, които ще се изпълняват, а не мястото, на което ще бъдат изпълнявани", се казва в позицията на ССБ.

Организацията цитира изказванията на вносители на конституционния текст през 2004 г.. От тях се разбира, че законодателят е имал намерение да ограничи до два шефските мандати в съдебната система, а не да отвори широко вратата за "вечните началници" в системата.

Споделяне

Още от България