ВСС повиши "човека на Бойко" Димитър Узунов

Съдийската колегия пак отказа повишение на съдията по фалита на ТВ7

Снимка: БГНЕС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) повиши във вторник в ранг "съдия във ВКС и ВАС" бившия член на съвета Димитър Узунов, добил популярност в скандалните записи от "Яневагейт" като "човека на Бойко".

Както е известно, той не се възползва от кариерните бонуси, прокарани от ГЕРБ с последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), и след края на мандата му като съдебен кадровик се върна на работа в Районния съд в Сандански.

Именно като редови съдия там той поиска да придобие трети ранг, което бе гласувано от Съдийската колегия без никакви дебати, тъй като срещу Узунов няма дисциплинарни производства, наложени наказания или висящи дела.

Районните съдии и прокурори придобиха правото да бъдат повишавани в трети ранг с изменения на ЗСВ от 2016 г. Дотогава законът ги ограничаваше "до два по-горни ранга, включително, считано от ранга на заеманата длъжност".

Освен липсата на дисциплинарни производства, наказания и висящи дела, условията за придобиване на подобен ранг от магистрати на районно ниво са "получена положителна комплексна оценка "много добра" от последното атестиране, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има необходимия съгласно чл. 164 юридически стаж за заемане на длъжността, съответстваща на по-високия ранг".

За разлика от искането на Узунов, съдебните кадровици оставиха без разглеждане във вторник възражението на Ивайло Родопски от Районния съд в Костинброд срещу отказа на колегията да го повиши в ранг. Той стана известен покрай делото за фалита на ТВ7, което разглеждаше, докато бе командирован в Софийския градски съд.

Във възражението си съдия Родопски искаше отвод на Атанаска Дишева от Съдийската колегия, тъй като тя е била от тричленния състав на Върховния административен съд (ВАС), потвърдил наказанието му, отменено впоследствие от петчленен състав.

Самата Дишева обаче посочи, че не вижда причина да се отвежда заради предубеденост по случая с Родопски, тъй като не го познава нито лично, нито професионално, а единствените ѝ впечатления от него са именно от делото му във ВАС и във връзка с искането му за повишение.

По думите ѝ втората инстанция е отменила потвърденото от нейния състав наказание само заради схващането, че допуснатите от него нарушения попадат в обхвата на функционалния му имунитет като магистрат, а не защото е приела друга фактическа обстановка. Освен това в процедура пред административен орган правото на отвод е неприложимо.

Въпросното наказание бе предложено от бившия правосъден министър Христо Иванов заради бездействие на Родопски именно по делото за фалита на ТВ7. Тогава проверка на Инспектората на правосъдното министерство установи, че назначеният от съдията временен синдик на телевизията Панайот Велков сключил дублиращи се договори за охрана, като така увредил имуществото на ответната страна.

След този случай Велков, който пък често работеше с уволнената от системата след "Яневагейт" съдия Румяна Ченалова, беше изключен от списъка на синдиците. Впоследствие ВСС наказа съдия Родопски с намаляване на заплатата с 10% за една година. Тричленен състав на ВАС потвърди решението на съвета, но на втора инстанция то бе отменено с мотива, че той е извършил нарушения, но те попадат в обхвата на функционалния му имунитет.

Споделяне

Още от България