ВСС позволи безсмислена проверка на случайното разпределение на делата

ВСС позволи безсмислена проверка на случайното разпределение на делата

Висшият съдебен съвет взе в четвъртък решение, с което допусна външни експерти да правят проверка на компрометираните системи за случайно разпределение на делата в съдилищата. Едновременно с това кадровиците на Темида дадоха да се разбере, че няма да се съобразят с нейните изводи, което до голяма степен обезсмисля усилието.

Искането за външна експертиза на системите бе направено преди два дни от шест граждански организации, които членуват в Гражданския съвет към ВСС. Те заплашиха, че ще бойкотират обсъждането на новите правила за случайното разпределение, защото съветът не прави нищо за допълнителното подсигуряване на системите.

Повод за дебата стана доклад на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) от началото на година, който доказа, че двете действащи в момента системи могат лесно да бъдат манипулирани и делата да бъдат насочвани към удобни съдии. ВСС първоначално отклони темата, после прие мерки със спорна ефективност, без да засегне сериозно въпроса за подмяна на системите.

Под заплахата България да бъде сериозно критикувана от Европейската комисия през януари заради проблема, в четвъртък ВСС взе решение, с което частично удовлетвори искането на гражданските организации. Членовете на съвета решиха до 5 декември да излъчат двама независими експерти, които да проверят двете действащи системи. Едновременно с това ще бъде предложено до същата дата Гражданският съвет също да избере двама независими експерта.

Проблемът възникна от факта, че едновременно с това ВСС реши да задължи всички председатели на съдилища в страната да подготвят системите си за случайно разпределение за обновление на 1 януари, което има за цел да подсили тяхната сигурност. Това ще се случи без значение какви дефекти ще открият независимите експерти.

Членовете на ВСС Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев се противопоставиха на този подход. Те заявиха, че е по-добре да се изчака експертизата и едва тогава системите да бъдат променяни, защото може да няма смисъл от това.

Председателят на ресорната комисия в съвета Румен Георгиев обаче призова колегите си да побързат с промяната на софтуера за разпределението на делата, защото се ”гонят срокове”. Поради тази причина и не се обърна внимание на призивите на Калпакчиев и Карагьозова.

Решението на ВСС все пак да допусне независими експерти до системите се случи под граждански натиск. В сряда гражданските организации заплашиха, че ще напуснат Гражданския съвет, ако ВСС не се съобрази с тяхното искане. Те припомниха, че съветът вече е взел решение на 31 октомври тази година, с което прие, че трябва да се назначи независима експертиза със специалисти от БАН или други държавни институции на двата продукта за разпределение.

Организациите са Съюз на съдиите в България, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Сефита, Институт за развитие на публичната среда и Център на НПО – Разград.

_______________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още по темата

Още от На фокус