Заради искане на апелативния съд за още помещения

ВСС препоръча гардеробът в Съдебната палата в София да стане деловодство

ВСС препоръча гардеробът в Съдебната палата в София да стане деловодство

Гардеробът до главния вход на Съдебната палата в София да бъде превърнат в деловодство, като временна мярка заради проблемът с пренаселеността на сградата.

Това препоръча в четвъртък Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, който по закон стопанисва палатата. Идеята обаче срещна неодобрението на Панов и колегите му Атанаска Дишева и Йордан Стоев, които гласуваха „против“.

Предложението дойде от Комисията за управление на собствеността (КУС) след постъпило във ВСС искане от председателя на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева за осигуряване на още три помещения за кабинети на деветима съдии и служба „Деловодство“.

В тази връзка експерти от КУС са провели среща с Дончева и председателите на Военно-апелативния съд – Димитър Фикиин, на Софийския военен съд – Свилен Александров и на Софийския окръжен съд – Пламен Петков. На нея е взето решение Военно-апелативният съд да освободи един кабинет в полза на САС, премествайки се в по-малък, който досега е ползван от Софийския военен съд (СВС). От своя стран СВС ще предостави на апелативния съд други две стаи.

Цялата тази размяна на помещения мина без никаква дебати в съвета за разлика от идеята за преустройството на гардероба в деловодство. Според Лозан Панов в сегашния му вид това помещение се ползва по преднанзачение от адвокати и магистрати, както и от представители на други власти и при посещения на официални делегации.

Освен това председателят на ВКС отбеляза, че за да бъде обособено деловодство там, трябва да се извадят съответните разрешителни, тъй като сградата на Съдебната палата е паметник на културата.

По думите на Панов генерално решение на проблема с пренаселеността в храма на Темида може да се намери, ако органи на съдебната власт, които са с по-ниска натовареност и малък щат, бъдат преместени в друга сграда, както се случи с специализираните органи, които получиха помещения в сградата на бившия Механотехникум на бул. „Ал. Стамболийски“.

Освен ВКС, САС и двете военни съдилища, в Съдебната палата в София в момента се помещават още Софийският градски съд, Софийският окръжен съд, главният прокурор и администрацията му, Върховната касационна прокуратура и Софийската градска прокуратура.

По време на дебата стана ясно, че Даниела Дончева вече е предложила Военно-апелативният съд, Софийският окръжен и Софийският военен съд да се преместят в нови сгради. В тази връзка шефът на СВС Свилен Александров е заявил на срещата, организирана от КУС по темата, че „магистратите от съда са обидени от предприетите действия от страна на председателя на Апелативен съд гр. София“.

Пленумът на ВСС реши още да закупи два нови апартамента в София, които да бъдат приобщени към ведомствения фонд. Единият е в кв. „Гевгелийски“, а другият е на бул. „Патриарх Евтимий“, като общата сума, за която ще бъдат купени, е около 43 000 лева. В момента общо 66 магистрати и съдебни служители чакат да получат ведомствено жилище в столицата.

Споделяне

Още от България