ВСС признава само едно-две спорни назначения

ВСС признава само едно-две спорни назначения
От началото на годината Висшият съдебен съвет (ВСС) е извършил 145 назначения на административни ръководители в съдебната власт и ако в обществото или в правните среди се е появил някакъв спор, той е за едно-две или най-много три назначения, коментира в неделя пред БНР Иван Димов, член на ВСС.

След острите критики на правосъдия министър Маргарита Попова към работата на ВСС и заканата, че ако не се промени сегашният стил, довел системата до отравяне от интриги и раздори, може да се стигне до смяна на съвета, Иван Димов демонстрира доста успешно "снишаване" и съгласие с препоръките, но без да признава някакви слабости в досегашната дейност.

"Общо взето, говорихме в една посока...Това, което лично аз изтъкнах в моето изказване е, че има добри фундаменти за тази прозрачност в съдебната система", коментира Димов по повод срещата на министър Попова с ВСС в петък.

Като положителни стъпки към прозрачност той изтъкна случайния принцип на разпределение на делата и публикуването на съдебните актове в интернет-страниците на съдилищата. Тъй като имало сигнали, че тези законови изисквания не се спазват навсякъде, ВСС ще направи проверки "още тази есен, този месец".

За кадровите назначения той каза, че ВСС се съобразява със законовата рамка. "На нас ни е добре известно, че са необходими и допълнителни критерии. Тоест, това не е достатъчно, за да се направи онзи добър или най-добър подбор на магистратите", каза Иван Димов, но в същото време изтъкна, че от 145 назначения, извършени от началото на годината, "спорни" са не повече от три.

Той увери, че ВСС разчита на неправителствения сектор (който по-рано т.г. положи неимоверни усилия и прати сигнали в Брюксел, за да предотврати преизбирането на висш магистрат със скандална репутация за шеф на ключово съдилище -бел.ред.) и че всички получени сигнали се обсъждат.

ВСС има "ограничено тълкуване" за прозрачност

Иванка Иванова от Институт "Отворено общество" обаче изказа мнение, че ВСС "има едно много ограничително тълкуване на това какво изобщо е прозрачност в съдебната власт".

Има "поне три измерения на прозрачността, по които ВСС все още не прави нищо или пък вече е отказал да направи каквото и да било", заяви Иванова пред БНР.

Тя даде пример с декларациите по Закона за конфликт на интереси, които всички членове на ВСС са длъжни да подписват. В случаите с назначения на деца или други роднини и свързани лица с членове на ВСС, на сайта досега е публикувана само една декларация за възникнали конфликти на интереси и тя е на шефа на ВАС Константин Пенчев във връзка с кандидатурата на неговата дъщеря за съдия. Пенчев посочва, че изобщо няма да вземе участие в процедурата по оценката и по избора.

Аз сериозно се съмнявам, че това е единственият случай на възникнал конфликт на интереси в работата на ВСС, каза Иванка Иванова.

Атестациите и тайният вот при назначенията

Следващият проблем са атестациите. Гражданските организации многократно са настоявали пълният текст на атестациите на кандидатите за ръководни позиции в съдебната власт да бъдат извадени публично, за да може де са види каква оценка дава ВСС на тези хора.

"В момента на нас ни е отнета тази възможност, защото ВСС излиза с едно заключение с думи - мн. добър, добър и така, което е обикновено еднакво за всички кандидати за ръководна позиция в съдебната власт, и на тази база никой не може да разбере всъщност дали ВСС дава добра оценка или лоша оценка", посочи Иванка Иванова.

Тя изтъкна, че друг аспект на прозрачността е явното гласуване при вземане на определени решения в т.нар. правителство на съдебната власт. Иванова даде пример с това, че наказателни съдии поемат риска и се подписват с имената си за осъдени тежки престъпници, които след това могат да търсят отплата, "а в същото време хората, които преценяват професионалните качества на самия съдия и решават за неговото повишаване или понижение, остават анонимни".

"Аз съм малко учуден, че декларациите за конфликт на интереси не се публикуват, тъй като аз лично съм си подал тази декларация в съответния срок, а знам, че и други мои колеги са подали такива декларации", отговори членът на ВСС Иван Димов и обеща още в понеделник да провери как стоят нещата.

За атестирането той "споделя необходимостта, че този процес трябва да е много ясен и да има възможност всеки един, както колеги, така и представителите на неправителствения сектор да следят този процес и да се запознават с механизма на атестиране, конкретно за какво и как е атестиран съответният магистрат, така че действително в тази посока има какво още да се прави".

Явният вот при назначение на административни ръководители "е малко деликатна тема", коментира Димов и добави, че въпросът бил поставен и от предишния правосъден министър Меглена Тачева, и от бившия премиер Станишев.

Според него проблемът е конституционен, защото конституцията определя вотът при назначаване на магистрати да е таен.

"Аз напълно споделям, че не може да има назначен административен ръководител или магистрат, без за него да е казана една дума, било добра или лоша, в съвета по време на негово заседание. Странно изглежда и звучи, за голямо съжаление макар и единични има такива случаи, когато някой кандидат получава гласа, без за него, и е назначен, без за него да се е чуло едно мнение, едно становище. Тогава
действително се пораждат много въпроси как така този човек едва ли не непознат, а всъщност е назначен. И в тази посока действително трябва да се вземат конкретни мерки, да не се допускат подобни случаи, поставящи под съмнение кадруването на ВСС", съгласи се Иван Димов.

Съдбата на магистрата с члага-клуб в районния съд

Запитан каква ще е съдбата на започналото дисциплинарно дело срещу зам.-председателя на Софийския районен съд Николай Маджаров заради организирания от него частен чалга-клуб, при положение, че от 22 души във ВСС са постъпили 9 отвода за гледането на мярката дисциплинарно уволнение, Иван Димов заяви, че "отводът не означава примерно съпричастност към един или друг човек".

"Точно обратното, това е един ...регулярен механизъм в съдебната власт да се предпазиш от лично пристрастие при решаване на един или друг случай. Затова отводите, които направихме деветимата колеги, са свързани с това, че примерно аз съм състудент с колегата Маджаров и го познавам, и затова не бих желал да участвам в самия дисциплинарен състав", поясни Димов.

Той успокои, че важен е крайният резултат, защото ВСС е реагирал веднага след медийните публикации и е образувал такова дисциплинарно производство.

В заключение Иван Димов даде много положителна оценка на първите стъпки на министъра на правосъдието, на формирания към нея магистратски съвет и на това, че се търси мнението на магистратската общност за промените в законодателството и за съдебната реформа.

Как комисията "Кушлев" да работи по-ефективно

На въпрос как оценява една от лансираните мерки на министър Попова, комисията "Кушлев" да проверява имоти без предварителна присъда, Иванка Иванова от "Отворено общество" припомни, че в последния си доклад Еврокомисията е препоръчала да се подобри ефективността на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Според нея обаче въпросът е какво всъщност ще подобри ефективността на комисията "Кушлев".

"На първо място на мен ми липсва един обективен анализ кои са причините в момента тази комисия да има ниска ефективност,,..защото досега тя струва на данъкоплатеца многократно повече средства, отколкото е успяла да запорира, а все още почти нищо не е успяла да конфискува, и по начинът, по който се развиват някои от основните дела, по които има и паралелни производства за запор и за конфискация, можем да сме сигурни, че в някои от делата ще се наложи вдигане на запора, без изобщо да се стигне до конфискация, защото няма да се стигне до осъдителна присъда", каза Иванова.

Тя добави, че трябва да бъде разширен кръгът от престъпления, по които комисията "Кушлев" може да действа, и там да бъдат включени и по-голям дял от тъй наречените престъпления на белите якички, престъпленията по служба. "Това ще разшири значително приложното поле на делата, по които комисията ще може да действа при вече образувано наказателно производство", каза Иванка Иванова.
   

Споделяне

Още по темата

Още от България