ВСС ще реже до четвърт заплата за магистратски грешки

ВСС ще реже до четвърт заплата за магистратски грешки

Новият Закон за съдебната власт (ЗСВ) ще даде правото на Висшия съдебен съвет (ВСС) да намалява от 10 до 25 процента работните възнаграждения за магистрати, които не изпълняват съвестно своите задължения. Това реши по време на своето заседание в сряда парламентарната комисия по правни въпроси.

До този момент ВСС имаше право само да замразява заплатите на провинилите се магистрати. Намаляването на възнагражденията може да бъде налагано за срок от 6 месеца до 2 години. Така в зависимост от положението на конкретен служител в системата “глобата” може да варира между 300 и 700 лева всеки месец. Другите дисциплинарни мерки, които могат да бъдат взимани срещу съдии, прокурори и следователи, са “порицание”, “забележка” и “обръщане на внимание”. Те могат да бъдат налагани от преките административни ръководители.

Провинилите ще бъдат наказвани още с понижаване в ранг или длъжност за срок до 3 години, снемане от управленски пост и дисциплинарно освобождаване от длъжност. Тези наказания ще бъдат налагани само от ВСС. По-тежките от тях ще са за системно и умишлено неизпълнение на служебните задължения. Депутатите счетоха, че за “системно” ще се счита допускането на повече от 3 гафа на година.

В сряда бе премахнат срокът от 1 година, в който можеше да се наложи дисциплинарно наказание в системата след откриването на извършено от съдия, прокурор или следовател нарушение. Именно тази разпоредба стана причина за изтичане по давност на срока, в който нарушения от магистрати и несанкционирани в последствие от ВСС. По тази линия най-вероятно ще се отърве бившият висш прокурор и приближен на Никола Филчев - Николай Ганчев.

Вместо настоящия текст, народните представители записаха, че дисциплинарното производство се стартира до 3 месеца след откриването му, но не по-късно от 2 години от датата, в която е извършено.

Освен предвиждането на по-строги финансови санкции, правната комисия към парламента реши да премахне правото на прокурорите да почиват по време на съдебната ваканция. До сега от привилегията да не работят в периода между 15 юли и 1 септември бяха лишени следователите, съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители. Промяната бе обоснована със засилената  отговорност на прокурорите в рамките на досъдебното производство.

В четвъртък правната комисия в Народното събрание трябва да приключи с разглеждането на новия ЗСВ. За последния момент бяха оставени най-ключовите решения за съдебната власт – статута на следствието и кадровия състав на ВСС след превръщането му в постоянно действащ орган.

Споделяне

Още от България