Всяка оперативна програма с гаранционен фонд в банка

Проектите по всяка оперативна програма да бъдат обезпечени от отделни гаранционни фондове. Това предложи Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие и зам.-председател на Асоциацията на банките по време на Седмата годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от "Икономедиа".

Идеята е гаранционните фондове да покриват до 80% от риска по кредита на предприятията, избрани да изпълняват европроект. Мярката ще осигури бърз и лесен достъп до кредити и банкови гаранции в условията на криза и ще е от особена полза за малки и средни фирми, които не разполагат с материални активи за обезпечаване на заема, изтъкна Ягодин.

До края на годината се очаква да заработи гаранционният фонд по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщи Ягодин. По думите му той ще послужи като модел за останалите оперативни програми.

В момента работи един гаранционен фонд по инициативата “Джеръми”, финансирана от оперативна програма “Конкурентоспособност”. Той финансира инвестиционни и оборотни кредити на бизнеса.

Гаранционният фонд по селската програма беше създаден в края на миналата година с цел спасяване на европейски средства от загуба. В момента тече изборът на обслужващите банки. Капиталът на фонда е 237 млн лв. и обезпечава заеми за 1.2 млрд. лв, отпускани от банки – партньори. За да получат гаранции, бенефициентите трябва да са малки или средни предприятия със сключени договори по селската програма и да са в добро финансово състояние.

Проектите за бизнеса по "Конкурентоспособност" да се одобряват от банките, поиска Асоциацията на банките и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. За това те настояват още от времето на тройната коалиция, но засега без особен успех.

По думите на Асен Ягодин много често управляващият орган в Министерството на икономиката одобрява проект по програма "Конкурентоспособност" на дадена компания, но при явяването ѝ в банката за кредит по същия проект се оказва, че той не е устойчив или пък фирмата не разполага с необходимото обезпечение. Това може да се избегне, ако банките се включат в предварителния етап по оценка на проектите и стабилността на компаниите, посочи Ягодин.

Министърът по еврофондовете Томислав Дончев и регионалният министър Лиляна Павлова обявиха, че нямат нищо против идеята, но тя е свързана с някои предизвикателства, които могат да се окажат непреодолими за банкова или небанкова организация.

Когато стигнем до момента, че част от финансовите корекции за нарушения по одобрени проекти могат да са за сметка на въпросната организация, тя бързо се отказва, коментира министър Дончев.

Павлова каза, че желанието на банките да участват в процеса по усвояване на еврофондовете е по-голям на приказки, отколкото на практика. Това се е видяло на конкурса за банка-управител на парите по механизма "Джесика", когато са се явили едва трима кандидати, каза регионалният министър. Тя обясни, че включването на външна организация в процеса на усвояване на еврофондове е свързано със създаването на една "доста бюрократична система", а заплащането на тази услуга може би няма да е от порядъка, в който банките са свикнали да работят.

Споделяне

Още от Бизнес