Пак за едно лого

Всяка прилика е случайна

Подозрителни общи черти между туристически изображения на Киргизстан, Одеса и България

Бдителни сърфисти в интернет откриха любопитни картинки на проекти за графично туристическо лого на два чужди туристически обекта. Единият е на град Одеса, вторият - на средноазиатската република Киргизстан.

И двете имат едно общо качество - приличат силно на прословутото лого, което трябва да представя България по света като първокласна туристическа дестинация. То бе посрещнато с насмешка у нас, а един министър дори си позволи снизходително да го нарече "сладичко, шареничко, на кич отива".

Разликата е, че двата чужди проекта изпреварват по време нашия. С някой и друг месец, че и повече от половин година.

А ако има прилика - тя е случайна.

Няма никаква прилика, например, в цената за изработките на проектите за туристическо лого на Киргизстан и на България.

През миналата година Министерството на културата и туризма на Киргизстан обявява конкурс за разработване на национална емблема в сферата на туризма. Конкурсът е спечелен от 19-годишния дизайнер Талгат Нурдинов, а сумата, която получава, е в български пари около 1100 лева.

Българското министерство на икономиката, енергетиката и туризма обаче е платило цели 1.65 млн. лв., но не само за изработката на логото, но и за проучването му, което било извършено задълбочено сред 8000 потенциални потребители на продуктите на българската туристическа индустрия. Със сигурност авторите на самото лого не са си поделили хиляда лева, колкото е взел 19-годишният киргизки дизайнер.

Ако някой установи визуална прилика между двата графични символа - това е плод на некомпетентност на зрителя. В това ни увериха и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, след като видяха разпространеното киргизко лого и очевидно се обидиха от сравнението.

"Логото на България е оригинална изработка, съобразена с бранд стратегията на България", под това заглавие бе разпратен до медиите коментар на "фриволното сравнение между двата бранда.

"То е част от динамична система от 12 знака, включваща логата на продуктови и регионални брандове", продължава обяснението за несведущите.

След което се казва: "Логото на България е оригинална разработка на екипа, създал бранд стратегията на България като туристическа дестинация. То е изградено на основата на слънчев символ, който се появява в центъра на всеки от 12-те визуални знака, които съществуват в обща система. Логата са създадени на основата на цвете, с център слънцето, и взаимстват формата на ритуален български хляб, съпътстващ всеки важен аспект от живота на българите".

В същия дух продължава обяснението: "Визуалната концепция е част от общата стратегия за представяне на България като туристическа дестинация. Като част от системата на националното лого са създадени лого на туристически район и на 10 продуктови под-бранда: планински и ски ваканции; балнео, СПА и уелнес; културен туризъм; делови пътувания и събития; еко и селски почивки; приключенски пътувания; спорт и голф; вино и гурме; градски почивки. Визуалната система на логото е динамична и създава основа за разказ за бранд България. Всяко от тези лога е създадено с цел да има самостоятелен живот, представяйки определен вид туризъм пред специфични целеви групи".

След това художествено-творческо експозе, е дадена практическа информация, за да не си помисли този, който съзерцава българското лого, че то се е изтъркаляло от Средна Азия и от Киргизстан е тупнало право в българското министерството на икономиката.

"Стратегията за бранд България е следствие на проведени 9 проучвания в 11 пазара сред повече от 8 000 души, както и след анализ на 17 налични проучвания. Създадени са бранд стратегии за национален, продуктови и регионални брандове, както и различни визуални концепции. Проведени са 11 консултации със заинтересованите страни, а финалните визуални концепции са тествани на 12 пазара - България, Русия, Украйна, Сърбия, Гърция, Великобритания, Швеция, Германия, Турция, Румъния, Чехия, Китай", се казва в обяснението.

И тук стигаме до повода, създал неприятни изживявания в МИЕТ:

"По повод сравненията на логото на България с туристическо лого на Киргизстан (създадено по частна инициатива и по времето на създаване на бранд България), бихме искали да отбележим следните съществени различия между двете произведения:

- Логото на бранд България е замислено изначално като динамична система от елементи (лога), което го отличава от коментираната разработка за Киргизстан, която е статично изображение на природни дадености.

- Логото на бранд България е изработено с ясна структура, в която различни истории се разказват около един общ център (стилизирано слънце).

- Логото на бранд България не е вписано в кръг, а в определена форма с ясна матрица, напомняща формата на ритуален хляб и цвете.

- Стилизациите на двете изображения са коренно различни. Българското лого е с плавни и спокойни форми, докато в цитирания вариант присъстват елементи, очевидно присъщи на тяхната местна традиция".

След като киргизкото лого е натикано там, където му е мястото, от МИЕТ хвърлят и последния си аргумент:

"Логото на Киргизстан не е базирано на национална стратегия за туризма и национална брандингова стратегия, нито има развита бранд-архитектура с под-брандове".

А що се отнася до логото на Одеса, то за него се оказа, че е грубо взаимствано от изработено три години по-рано мексиканско лого. Което е надлежно отразено в интернет-пространството.

Както се казва, нищо ново под слънцето.

Споделяне
Още по темата
Още от Общество

Какво цели Борисов с Великото Народно събрание?