Всяка трета данъчна декларация е подадена онлайн

Фирмите без дейност са длъжни да обявят, че нямат обороти

Всяка трета данъчна декларация е подадена онлайн

Общо 30 600 данъчни декларации от физически лица са били подадени до 15 февруари като 10 600 или всяка трета от тях е внесена онлайн с електронен подпис или персонален код, съобщиха от Националната агенция по приходите във вторник.

Ведомството припомни на гражданите с доходи извън трудови договори, че ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е обаче да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.

Тогава изтича въобще срокът за деклариране на доходите на физическите лица и на хартия, но без отстъпка. Декларация с бар кор, достъпна на сайта на приходната агенция www.nap.bg, сама смята дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП.

Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2015 г. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. Срокът е 31 март, докогато трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2016 г.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Споделяне

Още от Бизнес