Втори и последен шанс за по-висока пенсия на жените, родени през 1960 г. и 1961 г.

Държавата все още не е решила проблема с това, че две пенсии ще са по-малко от една

Любомир Христов

На 1 януари 2018 г. влязоха в сила промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд, УПФ (т. нар. частни фондове за втора пенсия, б. р.). Срокът става пет години преди достигане на пенсионна възраст на всеки индивидуално, а не както беше до 31 декември 2017 г. – пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година. На жените, родени през 1960 и 1961 г., се дава втори и последен шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и така да предотвратят намаляването на пенсиите си доживот.

Доказах по категоричен и безспорен начин, че две пенсии у нас са по-малко от една. Така разпорежда Кодексът за социално осигуряване и докато пенсиите се определят по начина, записан в него, две пенсии ще са гарантирано по-малко от една. Министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков обяви, че КСО ще остане без промяна в начина на определяне на пенсиите до 2040 г. Ако се вярва на тази оценка, то всички родени между 1960 г. и 1975 г. ще защитят интереса си, ако се откажат от партидите си в универсални пенсионни фондове и се осигуряват само и единствено в държавното обществено осигуряване.

А защо две пенсии са по необходимост по-малко от една, ли? Просто е: очакваната пенсия от УПФ може да компенсира намаляването на държавната за тези, които се осигуряват и в УПФ, тогава и само тогава, когато доходността по партиди в УПФ е равна и по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС). От 2002, когато започва задължителното осигуряване в УПФ за всички, родени след 1959 г., до 30.09.2017 г. годишната доходност, получена от всички осигурени в страната по техните партиди, е 2.7 %, а годишният темп на нарастване на СОДС – 7.9 %. Съотношението е точно обратното на това, което е необходимо, за да бъдат две пенсии поне равни на една. Изоставането на доходността по партидите в УПФ е толкова голямо, че дори нарастването на СОДС да се забави през следващите 20-тина години, доходността в УПФ трябва да се повиши до невъзможни величини, за да преодолее натрупаното през 2002-2017 г. изоставане.

Затова, две пенсии неизбежно ще остават по-малко от една. В интерес на ощетените в пенсионни фондове, на които не само пенсиите ще бъдат намалени, но и ежегодно заплащат по повече от 120 млн. лв. за тази "привилегия", е да се откажат от осигуряване в УПФ и да насочат цялата си осигурителна вноска към държавното обществено осигуряване.

Редица ощетени в УПФ се впечатляват от разликата в правото на наследяване, а именно, че партидите им в УПФ ще бъдат наследени от децата им независимо от тяхната възраст. Наследствени пенсии от държавното обществено осигуряване пък се полагат само на овдовелия съпруг и то не по-рано от пет години преди да навърши пенсионната си възраст, както и на малолетните деца.

Който държи на този аспект трябва да знае, че заплаща ненужно висока "премия" за правото на децата си да населедят партидата му в УПФ. За да се убеди, всеки гражданин може да провери застрахователните премии по рискови застраховки "Живот" за 30, 40 или 50 000 лв. Освен това, ако вземе, че доживее пенсионна възраст, двете му пенсии ще са по-малко от държавната пенсия, на която би имал право, ако беше се отказал от УПФ навреме, което добавя значителна сума към цената на "застраховката".

Който има намерение да предаде Богу дух до към 60-годишната си възраст, може спокойно да игнорира КСО и да продължи да подхранва управляващите и представляващи пенсионни дружества с такси над пазарните, за да получи доходност под пазарната и накрая да остане с намален пенсионен доход доживот.

За останалите тече срок. Срокът за отказ от УПФ е пет години преди достигане на пенсионна възраст за мъжете и жените, които са се осигурявали при III-та категория труд. Това означава, че независимо дали сте учител, преподавател във ВУЗ или сте полагали труд при условия на I-ва или II-ра категория труд, и следователно имате право да се пенсионирате по-рано или по-късно от стандартната възраст, крайният срок за отказ от УПФ е не вашата лична възраст, а тази, на която бихте придобили право на пенсия, ако бяхте се осигурявали на общо основание при III-та категория труд.

Отказът от УПФ става така:

  • Подавате заявление по образец в офис на НАП по местоживеене. Образец на Заявлението
  • В месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, НАП насочва цялата Ви осигурителна вноска към НОИ и уведомява пенсионното дружество да прехвърли средствата по партидата ви от УПФ в "Сребърния фонд". Парите от "Сребърния фонд" пък ще бъдат прехвърляни на годишни порции към НОИ, когато НОИ започне да ви изплаща пълен размер на държавна пенсия (без намаление).
  • За да се убедите, че прехвърлянето на осигуряването ви изцяло към НОИ е осъществено, проверявате фиша за месечната си заплата. В него НЕ трябва да има удръжка на реда, означен като "осигурителна вноска в ДЗПО" или подобно название. ДЗПО е "допълнително задължително пенсионно осигуряване", тоест това са вноските ви в УПФ.

*Редакцията е готова да публикува и други позиции по темата.

Споделяне

Още от Бизнес