Втори опит за орязване на държавните субсидии за студентите по медицина

Образователното министерство предлага да се плаща повече за инженери

Втори опит за орязване на държавните субсидии за студентите по медицина

Правителството ще направи втори опит да намали издръжката на студентите по медицина, фармация и стоматология. В момента университетите получават най-много средства от държавния бюджет именно за обучението на един студент от тези специалности. Министерството на образованието и науката обаче предлага промяна в начина на формиране на издръжката, което ще доведе до намаление с над 600 лева на студент.

Подобно решение правителството взе в началото на тази година, но то беше отменено от Върховния административен съд заради липсата на добра обосновка за предложението.

Мотивът сега е, че отпусканите суми не съответстват на себестойността на обучението, тъй като голяма част от средствата остават реално неизползвани. Доказателство за това са големите наличности по сметките на висшите училища по медицина. В същото време, за други специалности парите от бюджета за обучение на един студент са недостатъчни и там има дефицити.

Така от образователното министерство предлагат субсидията за един студент по медицина, фармация и стоматология да стане 5890 лв. при 6514 лв. в момента. За сметка на това ще се увеличат парите за обучение по общо инженерство и материали и металознание, които са сред приоритетните за държавата направления. Издръжката за тези студенти ще нарасне от 1663 лв. на 1940 лв.

Повече ще дава държавата за обучението по изобразително изкуство. Субсидията за него става 3672 лв. За студент по здравни грижи държавата ще плаща на университетите по 3465 лв., за обучение по обществено здраве – 1940 лв. на бъдещ висшист.

"Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс във държавното финансиране и това е видно от публично достъпните отчети за касово изпълнение на бюджетите на държавните висши училища. Притежаването на огромни наличности по сметките от определени висши училища, обучаващи студенти и докторанти само в една от областите на висше образование, е индикатор за неефективност на публичните разходи", пише в мотивите за промените.

Според тях сега се формират излишъци на средства при финансирането на направленията медицина, стоматология и фармация, а в допълнение на това университетите имат високи такси за платено обучение, което увеличава приходите им. Според образователното министерство намаляването на субсидията за това обучение няма да доведе до липса на средства за медицинските университети.

В същото време, има "съществени дефицити на средства в определени области на висшето образование (педагогически, хуманитарни, технически и изкуства)".

Споделяне

Още по темата

Още от България