Второ намаление на числения състав на администрацията в община Ямбол иска кметът

Второ намаление на  числения състав на администрацията в община Ямбол иска кметът

Второ намаление на числения състав на администрацията в община Ямбол иска кметът Валентин Ревански. Предложението му е за 7 щатни бройки считано от 1 февруари.

Освобождаване или съкращаване на служители на практика обаче няма да има, защото това са вече освободени позиции, съобщиха от община Ямбол.

Предложението на кмета ще бъде разгледано на сесията на Общинския съвет на Ямбол на 28 януари - четвъртък.

Ако съветниците го подкрепят намаляване с по една бройка ще бъде извършено в дирекция "Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността", дирекция "Деловодно и информационно обслужване и ЦАО", отдел "Европейско финансиране и програми", отдел "Хуманитарни дейности", отдел "Регистрация и гражданско състояние", дирекция "СПООР" и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Всички останали звена в структурата остават непроменени по численост на служителите.

Предложението се прави след анализ на наличния състав  и отчитайки факта, че работният процес протича без проблеми.

Освободените средства в размер на 51 000 лева и ще отидат за капиталови разходи.

Споделяне

Още от България