ВУЗ вече с право на платено обучение за бакалаври

Въвежда се платеното обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър", реши парламентът като прие на второ четене промени в Закона за висшето образование.

Измененията бяха внесени от ГЕРБ и бяха изтълкувани като лобистки натиск на висши учебни заведения.

Висшите училища ще имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по професионални направления и специалности по държавна поръчка, които са получили при програмната акредитация оценка "много добра". На практика право за платено бакалавърство ще имат всички акредитирани у нас ВУЗ.

Въведени са редица ограничения, като например броят на студентите платено обучение да не надхвърля 5% от определения капацитет на съответното професионално направление или на съответната специалност от регулираните професии.

Таксата за платено обучение няма да може да надхвърля 1600-1700 лева на семестър.

За учебната 2010-2011 обучението ще се извършва по решение на Академичния съвет на съответното висше училище, в рамките на съответния свободен капацитет, за лица, които са кандидатствали във висшето училище, участвали са в класирането, но не са приети за редовни студенти.

От следващата учебна година приемът ще се извършва по новия ред.

Споделяне

Още по темата

Още от България