Вярно или не? ББР: Имаме най-високия кредитен рейтинг в България

"Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие от "BBB" със стабилна на "BBB" с положителна перспектива. Това е най-високият възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България", гласи прессъобщение на Българската банка за развитие от 2 април 2019 г.

Българската банка за развитие (ББР), която е 99.9% собственост на българската държава, се похвали във вторник, че агенция "Фич" (Fitch) е покачила перспективата на кредитния ѝ рейтинг и по този начин ББР е с възможно най-високия кредитен рейтинг на финансова институция у нас.

"Фич" обявява публично рейтингите на банките, които ползват услугите ѝ в България. На 1 април агенцията действително е повишила перспективата пред рейтинга на ББР.

Но държавната банка изобщо не е финансовата институция с най-висок рейтинг в България. Най-високият кредитен рейтинг от "Фич" всъщност е на ОББ и той е "А-".

През декември 2017 г. "Фич" повиши рейтинга на две от банките у нас – ОББ и SG Експресбанк, на "А-". Директната причина за подобрената оценка на ОББ беше сделката по придобиването на банката от белгийската КВС Груп. Тогава "Фич" обяви, че вдига рейтинга на ОББ, защото, ако се наложи, тя с висока степен на вероятност би получила финансова подкрепа от компанията-майка – КВС Груп, която се оценява като по-стабилна. По същата причина – сигурен финансов гръб в Западна Европа, бе покачена и оценката на SG Експресбанк, за която "Фич" също бе преценила, че има голям шанс да получи подкрепа от френската си централа при необходимост. След обявената сделка по продажбата на SG Експресбанк на унгарската ОТП Груп, която у нас държи Банка ДСК, обаче автоматично рейтингът на Експресбанк се върна назад. На 23 януари тази година "Фич" обяви, че сваля рейтинга на трезора и на лизинговата компания "Сожелийз" от "А-" на "ВВ".

Според съобщението на "Фич" от 1 април 2019 г.,ревизията на перспективата на рейтинга на ББР от стабилна на положителна се дължи изцяло на ревизията на перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на българската държава, която "Фич" направи наскоро.

Като държавна банка ББР не може да надскочи тавана на държавния рейтинг, който понастоящем е "ВВВ+", за разлика от финансовите институции с чужди собственици. Това обаче очевидно не пречи на държавната банка, ръководена от лоялния кадър на ГЕРБ Стоян Мавродиев, да твърди, че има най-добрия рейтинг на финансова институция у нас.

За сравнение, другите български банки, които ползват услугите на "Фич", имат рейтинг съответно: УниКредит Булбанк ("BBB-"), Райфайзенбанк ("BBB"), ПИБ ("B"), Прокредит банк ("BBB-"), Алианц Банк ("BBB+").

Заключение:

Международната рейтингова агенция "Фич" действително повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие, който е "ВВВ", от стабилна на положителна. Информацията от официалното съобщение на ББР обаче, че това е "най-високият възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България", не отговаря на истината.

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?