Вярно или не? БСП: Икономиката ни губи от санкциите срещу Русия

В последния работен ден на парламента - 31 юли, БСП внесе в Народното събрание предложение за сваляне на въведените през 2014 г. санкции срещу Русия заради анексирането на Крим и намесата ѝ в Източна Украйна.

Социалистите обясниха, че мотивите им са изцяло икономически – България губи от санкциите.

"Очевидно е, че както за България, така и за цяла Европа санкциите дават изключително лош икономически резултат. Те доказаха и своята неефективност от началото си през 2014 г. досега", аргументира искането народният представител от БСП Антон Кутев в парламента.

По думите му данните показват, че за последните 4 години стокообменът между Руската Федерация и САЩ се е увеличил 4 пъти.

Стокообменът между България и Русия - напротив, е намалял, добави Кутев, но без да се впуска в подробности и без да приведе никакви конкретни данни.

Спомена само, че България има няколко сектора на икономиката, които губят от тези санкции - туризъм, лека и хранителна промишленост.

  

Официалните данни българската и руската национална статистика обаче сочат съвсем друго - както за състоянието на бизнес отношенията на Русия с България, така и за отношенията ѝ със САЩ.

Обявените в средата на юли данни на НСИ за търговията между Русия и България в периода януари-май 2019 г. показват, че спрямо същия период на миналата година страната подобрява, макар и с малко, традиционно отрицателното си търговско салдо, в което вносът на руски стоки у нас надвишава в пъти износът на български, заради зависимостта на икономиката ни от руски енергийни ресурси. Според българската статистика износът на страната ни от началото на годината бележи ръст от 27 процента. Докато в първите пет месеца на 2018 г. държавата ни е изнесла за Русия стоки за 304.9 млн. лв.., през тази година сумата е 387.3 млн. лв. В същото време е спаднал вносът на руски стоки от 2.0631 млрд. лв. в този период през 2018 г. на 2.056 млрд. лв.

Руската статистика показва, че от началото на 2015 г. до края на 2018 г. стокооборотът с България се развива динамично. За четирите последователни години той е съответно в размер на 2.37 млрд. долара, 2.78 млрд. долара, 3.45 млрд. долара и 2.27 млрд. долара, като сериозният спад пред последната година се дължи на намалението с близо 900 млн. долара на руския износ за България. Спад има и на присъствието на някои български стоки на руския пазар, но той е минимален и няма никаква връзка със санкциите.

Като обобщение може да се каже, че българската икономика на практика не търпи никакви загуби в областта на търговията си с Русия заради санкциите срещу нея.

Данните за туристите сочат същото. Според НСИ през 2018 г. у нас са били 522 хил. руски туристи. През юни 2019 г. действително се забелязва спад на посещенията от Русия до 108 476 души спрямо 133 315 туристи през същия месец на миналата година, но това е само моментна картина, която също няма връзка с никакви санкции.

Българските туристи в Русия са били малко над 59 хиляди през 2018 г.. През юни 2019 г. има незначителен спад до 7426 души спрямо 7485 български туристи в Русия през същия месец на 2018 г.

Според статистиката на руската Федерална агенция по туризъм руските туристи в България по години са били: 413 хиляди през 2015 г., 535 хил. - през 2016 г., и 482 хиляди – през 2017 г. и 522 хиляди през 2018-та.

Данните на двете статистически служби за туристите сочат, че с изключение на 2017 г., в последните четири години има траен ръст на посещенията на руснаци у нас, което точно обратно на твърденията на БСП.

По същия начин стоят нещата и с изявлението на Кутев, че за четири години стокообменът на Русия със САЩ се е увеличил четири пъти.

За четирите години в периода януари 2015-та - декември 2018 г. според руската статистика стокообменът между двете държави по години е бил съответно: 20.9 млрд. долара, 19.6 млрд. долара, 23.2 млрд. долара и 15.8 млрд. долара. Тоест, спрямо 2015 г. руско-американската търговия бележи спад с около 25 на сто.

Действително данните на "Русстат" за май 2019 г. спрямо май 2018 г. сочат ръст от 55 на сто – от 890 млн. долара са се увеличили на 1.38 млрд. долара, но крайната картина за настоящата година тепърва има да се формира.

Извод: Твърденията на Антон Кутев, че българската икономика и туризъм страдат от санкциите срещу Русия, а търговията на САЩ с Федерацията процъфтява, са неверни.

    

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?