Вярно или не? Димитър Узунов: "Калин Калпакчиев ще получи хонорар от 340 000 лв."

Представляващият Висшият съдебен съвет (ВСС) Димитър Узунов съобщи в петък, че неговият опонент в съвета Калин Калпакчиев "би получил хонорар от 340 хил. лв." по европейски проект на ВСС, чийто договор въобще не е съгласуван с ВСС. Узунов, известен като "човека на Бойко" (от аферата "Яневагейт"-б.р.), обяви, че именно защото той е засякъл този договор преди две седмици, сега Калпакчиев му иска оставката.

Mediapool провери истина ли са твърденията на г-н Узунов и установи, че не са.

Представяме фактите по случая, но преди това пълното изявление на Димитър Узунов в сутрешния блок на бТВ на 21 октомври 2016 г.

"...Аз намерих един договор, по който страна е Висшия съдебен съвет и който договор се движи от Калин Калпакчиев. Този договор е на стойност 6 милиона лева. Наградният фонд...хонорарът, който той би получил е в размер на 340 000 лева. Този договор е сключен с Оперативна програма "Добро управление"...Аз установих, че този договор въобще не е съгласуван с Висшия съдебен съвет. Нещо много изненадващо за мен. Г-н Калпакчиев, който е в екипа, който движи този проект, вижте каква клауза е записал. Ето това, което е записано с черно, прочетете:

(Чете се от водещия): "Представляващият ВСС носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта в качеството му на административен ръководител на бенефициента".

Айде сега ми обяснете, когато г-н Калпакчиев трябва да получи някакъв хонорар по този проект аз съм посочен като него административен ръководител, а когато трябва да вземе решение в рамките на часове, аз съм превишил правата си. Този договор беше на бюрото ми две седмици преди да ми се поиска оставката. Това нещо се разбра от г-н Калпакчив и активира г-н Панов да ми иска оставката на формално основание.

Този проект е с наименование "Създаване на модел за оптимизация на Съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата"

Представляващият ВСС Димитър Узунов направи това изказване в деня, след като мнозинството в съдебния съвет отхвърли с 15 на 8 гласа искането за неговата оставка. Тя бе поискана първо от Калин Калпакчиев на 6 октомври, след това на 13 октомври и от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Двамата се мотивираха с едноличното решение на Узунов да избере членовете на ВСС, които се срещнаха с мисията на европейските прокурори в България. Сред подбраните нямаше нито един представител на т.нар. опозиция във ВСС, която настоява за реформиране на статуквото и критикува работата на прокуратура.

Узунов досега многократно е твърдял, че еднолично е взел това решение на 30 септември поради липсата на време за реакция. Писмото на Министерството на правосъдието е адресирано до него и е пристигнало във ВСС на 29 септември. Той е трябвало да определи хората за срещата до края на следващия ден.

На 21 октомври Узунов заяви, че Калин Калпакчиев му е искал оставката не заради "формалния" повод – срещата с европейските прокурори, а защото Узунов е научил за европейския договор и огромния хонорар на Калпакчиев.

"Договорът не е съгласуван с ВСС"

Твърдението, че договорът не е съгласуван с ВСС, е лесно проверимо. Резюме от него вече е публикувано на официалната страница на ВСС и може да се прочете от всички.

Месеци преди това с изрично решение на ВСС е одобрено проектното предложение за кандидатстване по програмата. В него фигурират и максималното допустимите разходи по проекта и въпросните хонорари за участниците. Решението е взето от ВСС на 25 февруари тази година. Стенографския протокол от заседанието показва, че Димитър Узунов е присъствал на него.

"Калин Калпакчиев движи договора"

С решението от 25 февруари 2016 г. ВСС е утвърдил управленския екип по проекта "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата“. За координатор (ръководител) на целия проект е посочена Елка Атанасова от прокурорската колегия на ВСС, а не Калин Калпакчиев.

Общият брой на утвърдените участници в проекта е седем души. Калин Калпакчиев е един от тях. Той е координатор на панела, който отговаря за оптимизиране на съдебната карта. Причината е, че Калпакчиев е ръководител на комисията във ВСС, която се занимавам с натовареността в съдебната система – единствената дейност, за която ВСС получи положителна оценка в последния доклад на Европейската комисия. Натовареността на магистратите е основният показател за това кои съдилища и прокуратури да бъдат закрити или съкратени. Накратко, това е реформата на съдебната карта.

На 28 юли 2016 г. Пленумът на ВСС е упълномощил Елка Атанасова да подписва всички документи и договори, свързани с реализацията на проекта, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в качеството ѝ на ръководител на проекта".

Димитър Узунов отново присъства на заседанието. Калин Калпакчиев отсъства, защото е в отпуск. От сегашните изказвания на Узунов може да се предположи, че той за втори път не знае какво точно ще се гласува на заседанието.

Самият договор е подписан на 28 август.

"Калпакчиев ще вземе хонорар от 340 000 лева"

Допустимите максимални разходи по всички проекти на Оперативна програма "Добро управление" са 10%. В конкретния проект, ръководен от Елка Атанасова, те са 6%. Това са въпросните 340 000 лева, за които говори Димитър Узунов.

Тези пари не са твърда величина, а се изплащат само за доказани резултати от работата. Т.е. това е таванът на разходите за хонорари, командировъчни и т.н.

Тези 340 000 лв. ще се разпределят между всички седмина участници в проекта през следващите 30 месеца. Това прави таван на разходите средно по 48 571 лева на човек за 30 месеца. Тоест, средно по 1619 лева на месец.

Димитър Узунов, а и който и да е друг, няма как да знае предварително колко точно пари ще получат участниците в проекта. Знае се само таванът на сумата и срокът на проекта, а конкретното разпределение на плащанията обикновено е според свършения обем работа.

Парите за Калпакчиев

Проверката показа, че никой от ангажираните по проекта още не е подписал дори договора си за участие. Пред Mediapool Калин Калпакчиев обяви, че най-вероятно няма и да подпише заради изказването на Димитър Узунов.

Не е вярно и твърдението на Узунов, че Калпакчев го е посочил като отговорник по проекта. Причината за така формулирания чл. 3 от договора по проекта е, че Узунов е представляващ ВСС, а ВСС трябва да верифицира всички разходи. Това е типов договор по оперативната програма, в който има нужда да се посочи отговорник.

От всичко изброено дотук става ясно, че представляващият ВСС Димитър Узунов лично е гласувал, за да се постави в това качество, а не Калпакчиев, който на 28 юли е бил в отпуск.

В заключение:

Единственото вярно нещо, което твърди Узунов е, че договорът на ВСС по европейския проект е за 6 милиона лева. С тези пари трябва да се осъществи работата по две от ключовите искания на Европейската комисия към България – да стартира електронното правосъдие и да се реформира съдебната карта на страната. В тази сума влиза купуването на всички необходими компютри, сървъри и софтуер.

Всичко друго е лъжа.

Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още по темата
Още от Вярно или не?