Вярно или не? ДПС: Д-р Доган няма връзка с "Цанков камък"

"Спрете с фалшивите новини, д-р Доган не е и никога не е бил консултант на проекта "Цанков камък"! Пропагандната машина и почините на черния ПР, които се проявиха в разразилата се кампания, намесваща името на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган с проекта "Цанков камък", както и всякакви спекулации по темата, са опит за отклоняване на общественото внимание от корупционните скандали и управленската безпомощност и некомпетентност, които белязаха първите 100 дни на правителството.

В тази връзка заявяваме, че д-р Доган не е и не следва да бъде свързван нито с проекта "Цанков камък", чиито консултант не е и никога не е бил, нито с каквито и да е други спекулативни твърдения".

Това е основната част от публикуваната на 15 август официална "Позиция на ДПС срещу разразилата се кампания, намесваща името на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган с проекта "Цанков камък""  . Темата за изградения преди седем години в Родопите хидровъзел отново е на дневен ред, след като депутати от ГЕРБ внесоха сигнал в прокуратурата за нарушения по проекта. За обществото "Цанков камък" е известен най-вече с това, че стойността му набъбна от първоначaлно предвидените 440 млн. лв. до 1 млрд. и защото бившият лидер на ДПС Ахмед Доган е получил хонорар от 1.5 млн. лв. като консултант по този и още три хидроенергийни проекта.

Има ли връзка Ахмед Доган с "Цанков камък"?

На 30 юли 2010 година Комисията за борба с корупцията и конфликта на интереси в 41-ото Народно събрание излезе с доклад, с който прие, че тогавашният лидер на ДПС Ахмед Доган е в конфликт на интереси заради дейността му като хидролог. Комисията обяви, че той е бил в зависимост от частни интереси на дружество, което изпълнява държавна поръчка по строителството на "Цанков камък", а не е декларирал този факт. Нещо повече – Ахмед Доган е посочен като "един от идеолозите за построяването на хидровъзел "Цанков камък" (язовир и ВЕЦ на река Въча)" от тогавашния говорител и депутат от ДПС Камен Костадинов.

Причината са четири договора за поръчка, сключени на 7 януари 2008 г. между Ахмед Доган и Института по строителство и минно дело чрез "Минстрой холдинг" на бившия вицепрезидент на "Мултигруп" Николай Вълканов. По силата на консултантския договор Доган е "мениджър" на проучванията за "Цанков камък" и другите три хидропроекта. Към онзи момент "Минстрой" е подизпълнител на НЕК по проекта "Цанков камък".

Когато парламентарната комисия започна да нищи казуса през 2010 г., от ДПС потвърдиха за консултантския договор на лидера си, но отрекоха проектите да са свързани с "Цанков камък". Първоначалната сума била за близо 2 млн. лв., но Доган платил 50 хил. лв. на четирима експерти, които работили по проектите.

И четирите договора са за хидроложки проучвания. Две от тези проучвания са за каскадата "Доспат – Въча". Язовир "Цанков камък" и ВЕЦ "Цанков камък" са част от тази каскада, както е видно от сайта на НЕК. Към 7 януари 2008 г. язовир "Цанков камък" вече се строи.

Договорите, засягащи каскадата "Доспат – Въча" са следните: "Схеми за прехвърляне на свободните води от река Места към каскада "Доспат-Въча" и "Трансфер на води от "Баташки водносилов път" към каскада "Доспат-Въча". За тях Доган е получил 400 000 евро.

Тук трябва да се уточни, че река Места се намира на повече от 30 км от най-горната точка на каскадата "Доспат-Въча". Поради това проектът изглежда в сферата на научната фантастика. Горната част на каскадата "Батак" (Баташки водносилов път) е близо до язовир "Доспат" и връзка между двете съоръжения е значително по-лесно осъществима.

По-внимателно вглеждане в хидроложките проучвания на Доган показва, че голяма част от тях наистина засягат язовир "Доспат", който е най-горната точка на каскадата, а не непосредствено "Цанков камък". Ако каскадата "Доспат-Въча" се разглежда като една система, каквато тя е, всяка промяна в най-горната точка засяга всички язовири надолу по веригата. Т.е. всички проучвания за "Доспат – Въча" на д-р Доган засягат и "Цанков камък", който е второ стъпало в каскадата.

Все пак лидерът на ДПС има работа и директно по яз. "Цанков камък". Той дал преценка за регулиращата способност на всички язовири от каскадата "Доспат – Въча", ако каскадата вземе част от водите на река Места. Това означава, че той е давал експертното си мнение и директно за "Цанков камък". При това на юридическо лице, свързано с компанията "Минстрой", която към онзи момент е била подизпълнител на НЕК в този проект.

Останалите две поръчки на "Минстрой" за Доган нямат никаква връзка с "Цанков камък". Те са за хидроенергийната каскада "Горна Арда" и проекта "Тунджа". Срещу извършената работа в по тези две теми той е получил други 600 000 евро.

И двете инстанции на Върховния административен съд постановиха, че Ахмед Доган не е бил в конфликт на интереси, сключвайки договорите с "Минстрой". Интересен щрих е, че към онзи момент прокуратурата твърди, че Доган е бил в конфликт на интереси и защитава тази позиция пред съда.

На 14 февруари 2011 година петчленен състав на ВАС окончателно оневини Доган за изпълнените поръчки за "Минстрой"*. Аргументите на съда са няколко и нито един не опровергава твърдението, че Доган е консултирал проекта "Цанков камък".

Основното твърдение на съда е, че лидерът на ДПС няма как да изпадне в конфликт на интереси със задна дата. Той е сключил договорите с "Минстрой" в началото на 2008 година, а Законът за разкриването на конфликта на интереси влиза в сила година по-късно. Вторият аргумент на съда е, че няма връзка между поръчките за Ахмед Доган и взетото през септември 2009 година решение на Министерския съвет за определяне на инвеститор на проект "Горна Арда” за изграждането на три хидровъзела.

"По делото няма никакви доказателства за обстоятелството, че сключването на договорите и получаване на уговореното възнаграждение е повлияло или е могло да повлияе върху безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията по служба на народния представител", пише съдът.

Връзката на Доган с "Цанков камък" е потвърдена публично и от тогавашния депутат от ДПС Камен Костадинов на 22 март 2010 година. Това са няколко дни след избухването на скандала с хонорарите. Той казва:

"Доган е един от идеолозите при построяването на „Цанков камък“. Това, че е философ по образование, не му пречи да се занимава с язовири и хидровъзели. Политикът е този, който изпреварва събитията, а не тича след тях, и такъв политик е Доган", казва Костадинов пред БНТ, цитиран от БГНЕС.

Извод

Твърдението на ДПС е невярно. Документите, събрани от Комисията за борба с корупцията в 41-то Народно събрание, ясно показват, че Доган е изпълнявал договори за поръчки във връзка с каскадата "Доспат – Въча". Той е дал своето експертно мнение директно и яз. "Цанков камък". Връзката му с проекта е потвърдена и на "идеологическо" ниво от неговите съпартийци.

*Решението на съда е подписано с особено мнение от председателя на състава и докладчик по делото съдия Марина Михайлова. Обяснявайки защо не споделя становището на мнозинството от състава за липса на конфликт на интереси по отношение на народния представител Ахмед Демир Доган, тя посочва следното:

"...В конкретният случай при липса на специална компетентност от страна на Ахмед Доган в областта на възложените му задачи и фактът, че той е възложил изпълнението на договорите на трети лица, и предвид правната природа на договора за поръчка, посочена по-горе, а именно, че той е договор intuitu personae, следва да се направи извод, че възложените му действия са направени с оглед на личността му като народен представител, председател на политическа партия ДПС, която е мандатоносител на правителството към момента на сключването на договорите. И двете страни по договора - търговското дружество, възложило изпълнението на договорите и заплатило договореното в тях възнаграждение, и Ахмед Доган още към момента на сключването им са знаели за невъзможността за лично изпълнение от довереника на възложените му задачи и с оглед на това предмета на договорите прикрива други отношения между страните."

"...Налице е и обвързаност на "Института по строителство и минно дело" АД с държавата, в частност чрез получаване на държавни средства по изпълнението на проекта "Цанков камък" и направените от Ахмед Доган разработки. Безспорно се установи по делото, че възложител на проекта е "НЕК" ЕАД, което дружество е с капитал 100% държавна собственост, като финансирането на обект "Цанков камък" е обезпечено с търговски кредити. Със сключването на договори между "НЕК" ЕАД и "Минстрой - холдинг" АД, чието дъщерно дружество е "Институт по строителство и минно дело" АД като подизпълнител на дейности във връзка с реализирането на хидровъзел "Цанков камък" през 2005 и 2007 година, преди сключените договори за поръчка с Доган, възложителят е получил държавни средства, независимо дали техния размер съответства на размера на заплатените от него на ответника хонорари по договорите за поръчка. Още повече, че зависимостта от частния интерес не е ограничена само до момента на получаването на облагата, а тя съществува като възможност за поети задължения във времето напред. Като косвено доказателство за намерението на Ахмед Доган да участва при разпределянето на държавни средства между фирмите е и неговото изказване на 18 юни 2009 година с с. Кочан, в което той е изразил следното становище: "Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата..... И от гледна точка на проекти, и от гледна точка на тяхното изпълнение, на оперативни програми и т.н. Когато ние искаме по-мощно присъствие в парламента, това означава че искаме по-широко позициониране в парламента и от там в централната власт, господа.""

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още по темата

Още от Вярно или не?