Вярно или не? Христо Стоичков: Не съм почетен консул в Испания от 14 месеца

"Не съм почетен консул в Кралство Испания от 14 месеца. Христо Стоичков е назначен за почетен консул с решение на Министерския съвет №585 от 29 юли 2011 г. Пише така: "Настоящият документ е с валидност за срок от 5 години"

Това заяви футболната легенда Христо Стоичков, след като Външно министерство съобщи, че ще бъде освободен като почетен консул в Испания.

Причината за решението на правителството да оттегли Стоичков като почетен консул в Испания са спорните му коментари около референдума за независимост на Каталуня и испанския вицепремиер, които доведоха до напрежение с официалните власти в Мадрид.

Стоичков обаче твърди, че няма как да бъде освободен, тъй като петгодишният му мандат вече е изтекъл и никой не е взел решение за удължаването му.

От Външно министерство пък са категорични, че българските почетни консули нямат мандат.

Пълномощията се прекратяват, когато реши Министерският съвет. На почетния консул се издава документ, наречен патент. Приемащата държава потвърждава съгласието си с друг документ, наречен екзекватура.

И двата нямат срок.

Според Закона за дипломатическата служба почетните консули се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Проверка в Наредбата за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица показа, че в нея няма въведени мандати.

В нея е посочено само, че почетните (нещатните) консулски длъжностни лица се назначават и се освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.

На сайта на Министерския съвет все още може да се намери и решението, с което е назначен Стоичков. В него не е посочено, че назначението му е обвързано с някакъв мандат.

Ролята на почетните консули е уредена във Виенската конвенция за консулските отношения. В документа няма регламентирани мандати. Там е посочено, че те се назначават от изпращащата държава и се допускат да изпълняват своите функции от приемащата държава.

От всичко това следва, че докато няма решение на правителството за освобождаването на Стоичков, той остава почетен консул. Твърдението, че мандатът му е изтекъл преди 14 месеца е невярно.

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?