Вярно или не? Лукарски: Японците плащаха повече за българското кисело мляко, когато бях министър

"Предлаганите нови членове на директорския борд на дружеството ["Ел Би Булгарикум"] са били назначени от Стойнев през ноември 2013 г. и бяха сменени от мен поради лоши финансови резултати. Мога да посоча само факта, че когато аз бях принципал на това дружество, вноската, която японската компания “Мейджи” правеше за лицензионните си права, беше многократно по-висока, отколкото при предишното ръководство. Това също би следвало да бъде предмет на проверка от прокуратурата."

Из открито писмо на Божидар Лукарски от 24 март 2017 г. по повод изтекъл запис, в който става ясно, че служебният министър Теодор Седларски се готви да върне старото ръководство на държавната фирма "Ел Би Булгарикум", което беше назначено от министъра на икономиката и енергетиката от БСП Драгомир Стойнев.

Министерство на икономиката е принципал на държавното дружество "Ел Би Булгарикум" и съветът на директорите му се назначава и освобождава по предложение на министъра на икономиката.

Към момента няма промяна в ръководството на дружеството и то се управлява от 3-членен Съвет на директорите, назначен от бившия министър на икономиката Божидар Лукарски през ноември 2016 г. с мандат до ноември 2019 г. В него влизат Боян Боянов Милушев, Николай Евгениев Кошутански и Десислава Каменова Христова, показва справка в Търговския регистър.

"Ел Би Булгарикум" е правоприемник на част от дейността на държавното стопанско обединение "Млечна промишленост", създадено през 1965 г. Дружеството произвежда различни млечни продукти. Има две производствени бази – в София и Видин, развива научноизследователска и развойна дейност и има независима акредитирана лаборатория по изпитване на храните.

Един от активите, който го прави атрактивно и дори безценно е, че държавното дружество държи лиценза за чужбина на българското кисело мляко. Чуждите партньори получават право да разработват, произвеждат, продават и рекламират на определена географска територия кисело мляко и млечни продукти с българска закваска, като използват търговската марка Bulgaria или LBBulgaricum. Това означава, че продуктите са произведени под български лиценз и технология и от оригинални стартерни култури.

"Ел Би Булгарикум" има такива договори с японската компания "Мейджи" и с финландската "Валио" за територията на Финландия и Швеция, е посочено в последния публикуван финансовия отчет на дружеството за деветмесечието на 2016 г.

Приходите от тази дейност за 9-те месеца на миналата година са били над 7.6 млн. лв., което е ръст от близо 8% спрямо същия период на 2015 г.

За деветте месеца на 2014 г., когато управлява правителството на Пламен Орешарски, подкрепено от БСП и ДПС, постъпленията от лицензи на "Ел Би Булгарикум" са близо 5.3 млн. лв.

След смяната на кабинета и идването на власт на второто правителство на Бойко Борисов, приходите от лицензи за деветмесечието на 2015 г. на "Ел Би Булгарикум" отбелязват ръст от една трета и достигат малко над 7 млн. лв., сочи финансовия отчет на дружеството.

След смяната на управлението на компанията, предприета от Божидар Лукарски, "Ел Би Булгарикум" подобрява чувствително финансовите си показатели, видно от финансовите отчети на дружеството.

Увеличените продажби и по-високите вноски от лицензи водят до ръст на приходите на дружеството с близо 3 млн. лв. за две години. В същото време държавното предприятие успява да свие разходите с над 600 хил. лв. Това води до намаляване на задълженията на "Ел Би Булгарикум", увеличаване на рентабилността, ликвидността и ефективността на предприятието.

Ако за 9-те месеца на 2014 г. разходите на 100 лв. приходи от оперативна дейност са 87 лв., то две години по-късно те са сведени на 63 лв., сочат още отчетите.

По-лошите финансови резултати на "Ел Би Булгарикум" през 2014 г. са обяснени с преструктуриране на дружеството.

Заключение:

Твърдението на бившия икономически министър Божидар Лукарски, че "Ел Би Булгарикум" е имало по-лоши финансови резултати по времето на предишното ръководство, назначено от предшественика му Драгомир Стойнев, е истина.

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?