Вярно или не? Николина Ангелкова: Над 4.3 млн. туристи са посетили страната ни през лятото

"... За резултатите от активните летни месеци – юни, юли и август над 4.3 милиона туристи са посетили нашата страна, което е ръст от около 8% в сравнение с рекордното лято, което имахме миналата година, защото миналата година лятото ръстът беше около 18%..... Това, което си заслужава да се отбележи, е, че отново от януари до септември имаме над 6.5 милиона чуждестранни туристи, което и на годишна база е ръст от 8%."

Изказване на министъра на туризма Николина Ангелкова в предаването "Седмицата" на "Дарик радио", 20 септември 2017 г.

В последните дни представители на туристическия бранш влязоха в полемика с министъра на туризма Николина Ангелкова относно данните за броя на чуждите туристи у нас.

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) обвини Ангелкова в манипулиране на общественото мнение относно реалното състояние на входящия туризъм в България с погрешни данни за чуждите туристи като общ брой и отделни пазари. Председателят на Управителния съвет на АБТТА Байко Байков каза, че ръстът в туризма се дължи не на работата на министерството, а на нискобюджетните авиокомпании и геополитическата обстановка.

Николина Ангелкова отговори, че Министерството на туризма ползва данни за туристите на НСИ и БНБ. "Ние сме министерство, работим с официални данни", каза Ангелкова. Според нея данните от постигнатото в сектора ясно показват, че Министерството на туризма работи активно в правилната посока.

Националният статистически институт (НСИ) предоставя данни за посещенията на чужденци в България. Те са разделени на три подкатегории в зависимост от целта на посещението. Едната отчита броя на чуждите туристи у нас и е обозначена "посещения на чужденци в България с цел почивка и екскурзия". Другите две са "посещения на чужденци в България със служебна цел" и "посещения на чужденци в България с други цели". В категорията "други цели" са включени транзитно преминаване на чужденци през България, гостуване на роднини и приятели и други.

Данните на НСИ показват, че в активните летни месеци – юни, юли и август, над 3.1 млн. чуждестранни туристи са посетили страната ни през 2017 г. Спрямо същия период на 2016 г. ръстът е 4.2 на сто. (виж графиката).

Николина Ангелкова съобщава, че броят на чуждите туристи е 4.3 млн., а ръстът е около 8% спрямо година по-рано. Тоест, официалните данни на НСИ за броя на туристите са завишени с 1.2 млн. души, а за ръста - с 3.8 процентни пункта, което, видимо, е значително отклонение.

През трите летни месеца на 2016 г. броят на чуждите туристи у нас е бил близо 3 милиона, което е ръст от над 24 на сто спрямо същия период на 2015 г., когато туристите са били 2.4 милиона, показват данните на НСИ.

В този случай Николина Ангелкова е понижила ръста с 6 процентни пункта, което също е голямо отклонение.

Относно твърденията на Ангелкова за посещенията на чуждите туристи за първите осем месеца на годината, част от изнесените от нея данни също се различават от обявените от НСИ.

Общият брой на чуждестранните туристи за периода от януари до края на август на 2017 г. е над 4.2 милиона, а общият брой на чужденците, посетили България за първите осем месеца на годината, е над 8.4 милиона, по данни на НСИ. Според тях ръстът на чуждите туристи за първите осем месеца на годината спрямо същия период на миналата година е 8.2%.

Ангелкова казва, че от януари до края на август имаме над 6.5 милиона чуждестранни туристи, което на годишна база е ръст от 8%. Това означава, че министърът на туризма е завишила чуждите туристи с 2.3 милиона, но е посочила вярно ръста им. Приемаме, че е закриглила данните.

Статистическите данни за посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи и извадково изследване на НСИ сред преминаващите чужди граждани през граничните пунктове на страната. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите чужди граждани през граничните пунктове на страната, е посочено в обясненията за методологията на НСИ.

За да няма спорове между Министерството на туризма и бранша, още с обособяването на ведомството в отделно министерство при втория мандат на Бойко Борисов, министър Ангелкова обеща да бъде въведена автоматизирана Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), която трябваше да свърже в реално време регистрите на хотелите, МВР, НАП и Министерството на туризма. Обещанието беше дадено в началото на 2015 г., но до този момент системата не работи. Това възпрепятства събирането на надеждни и коректни статистически данни за туристическата индустрия, възпира противодействието на сивата икономика в сектора и предпоставя преднамерена манипулация на статистическите данни в туризма, смята Байко Байков.

От пресцентъра на Министерството на туризма отговориха, че ползват данни на НСИ, но не могат да обяснят на какво се дължат разликите.

От публикуваните на страницата на министерството данни за посещенията на чужди туристи в България, става ясно, че ведомството има собствена методология за отчитането им, като използва данните на НСИ. Така например към подкатегорията, в която НСИ отчита целта на посещенията на чуждите туристи, МТ прибавя и броя на чужденците, дошли на гости на роднини и приятели, а също и пристигналите с бизнес и с други цели. Оттам идва и драстично разминаване с официалните данни, обявени от НСИ.

Така посочените данни от Министерството на туризма за чуждите туристи, посетили страната ни, се получават като средна величина между общия брой на чужденците, посетили България, и броя само на тези, дошли с цел почивка и екскурзия.

От АБТТА обясниха, че в Министерството на туризма за туристи броят дори транзитно преминаващите през България. Така например румънските туристи, които отиват на море в Гърция, се броят два пъти – веднъж на отиване и втори път на връщане, коментира Байко Байков.

Информацията в настоящия анализ е проверена в по-малко от три източника, тъй като няма други достоверни за територията на страната данни за броя на туристите и защото министър Ангелкова твърди, че използва данните на НСИ и БНБ.

Заключение:

В изказването си министър Николина Ангелкова цитира данни за туризма на НСИ. Видно от официалната статистическа информация, министърът на туризма значително увеличава броя на туристите с милиони, което е невярно. Относно ръста на индустрията на годишна база, Ангелкова два пъти го е посочила погрешно, а само един път вярно. В този смисъл изказването ѝ може да се определи като "по-скоро невярно".

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?