Вярно или не? Около 50% от леглата в София вече са изчерпани

"Всъщност не е важно само колко е броят на заболелите. Важното е здравната система какво може да понесе. В момента около 50% от леглата в София вече са изчерпани". Изявлението е на ген. Венцислав Мутафчийски по време на редовния сутрешен брифинг на Националния оперативен щаб на 26 април.

Според данните, изнесени от щаба на същия брифинг, пациентите с доказан Covid-19 в болници в цялата страна са 292. От тях 37 са настанени в интензивни клиники и отделения.

Няма публична статистика какъв е броят на  пациентите в София, които са настанени в болница.  Вероятно обаче, повече от половината от тези 292 души в болница, са в София.  Общо в столицата регистрираните болни са 668 души, но повечето от тях се лекуват у дома.

Дори и всички 292 пациенти, които са в болници, да бяха в София (което не е така), това пак е далеч под половината капацитет на столичните болници за лечение на по-леките случаи с Covid-19. Капацитетът в София за лечение на по-леките случаи във вътрешни, инфекциозни и пулмологични отделения е 1137 легла, т.е. почти четири пъти повече. Що се отнася до 37-те пациента в интензивни отделения, те са основно в София, но пак са едва около 9% от обявения от болниците капацитет от 430 болнични легла за интензивно лечение в София.

Болничните легла, предназначени за лечение на пациенти с Covid-19 в цялата страна, фигурират в заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-159 от 27 март 2020 г. за определяне на лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и наблюдение на пациенти с Covid-19. Със заповедта и нейните приложения можете да се запознаете ТУК.

Наличните легла във всяка болница са описани в две приложения на заповедта – за неусложнени пациенти във вътрешни, инфекциозни и пулмологични отделения и за пациенти с усложнения – в структури за интензивно лечение.

Съгласно приложенията на тази заповед общо в страната болниците разполагат със 7391 легла (във вътрешни, пулмологични, инфекциозни отделения) за лечение на по-леките и с 1324 легла в анестезиологичните отделения за лечение на тежките случаи с Covid-19.

Болниците в София съгласно заповедта разполагат с 1137 легла за лечението на по-леките случаи във вътрешни, инфекциозни и пулмологични отделения и с 430 болнични легла за интензивно лечение. От горните данни е видно, че дори всички хоспитализирани пациенти  да бяха в София, те пак са много под половината от капацитета, с който столичните болници разполагат.

По принцип така цитираният брой легла би следвало да е окомплектован и с необходимото количество медицински кадри и апаратура, за да функционират.

Възможно е част от тези легла да могат да поемат пациенти с Covid-19 само на хартия, но да не могат да ги обезпечат с нужната апаратура или медицински персонал.

Доколкото обаче заповедта на здравния министър е официален документ и се основава на подадени от лечебните заведения данни, записаната в нея информация е единствената официална и меродавна към този момент.

Извод: Въз основа на тези данни може да се заключи, че твърдението на ген. Мутафчийски, че около 50% от леглата в София вече са изчерпани, е невярно.

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още по темата

Още от Вярно или не?