Вярно или не? Работодателите: Не сме казвали, че работниците са търтеи

"Вчера, 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов, са си позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалниа капитал в България, твърдения и изрази, които те не са употребявали. За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само един абзац от изявлението на господата Димитров и Манолов: "… На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени "търтеи, мързеливци и престъпници". Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители... След прослушването му (на звуковия файл от пресконференцията, б. р.) непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща не са казвани".

Из прессъобщение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 27 юли 2017 г.

На 27 юли 2017 г., четвъртък, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разпространи до медиите специално прессъобщение, с което твърди, че председателят ѝ Васил Велев и колегата му от Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев не са наричали работниците в България "търтеи", "мързеливци" и "престъпници" на състоялата се три дни по-рано пресконференция на работодателите.

В понеделник, 24 юли 2017 г., в БТА се състоя пресконференция на национално представените работодателски организации, в която взеха участие именно Васил Велев - председател на управата на АИКБ, Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Кирил Домусчиев – председател на управата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Темата на пресконференцията – така, както тя беше обявена от самите работодателски организации, засягаше изцяло въпроси, отнасящи се до заплащането и облагането на труда на заетите в икономиката. По-конкретно, дискутирани бяха механизмът за определяне на минималната работна заплата, минималните осигурителни доходи и допълнителното възнаграждение за професионален опит (по-известно като клас "прослужено време").

Бизнес организациите изнесоха подробни статистически данни в полза на тезата на работодателите, че се наблюдава изпреварващ ръст на средната работна заплата за страната спрямо ръста на икономиката и че за политиката по доходите са вредни административни мерки, като например определянето на минималната работна заплата, на минималните осигурителни доходи и на добавката за прослужено време без ясни критерии, а директно от правителството. По този начин пресконференцията стана част от дебата, който тече в последните седмици по поставените въпроси и в който участие вземат също синдикатите и представителите на правителството.

Божидар Данев говори за мързеливци и търтеи

От записа на пресконференцията е видно, че в свое изказване изпълнителният председател на БСК Божидар Данев заявава:

"Ние не сме против годишните добавки върху заплатите. Ние сме против начина, по който те се начисляват административно върху заплащането.

2016/2017 г. първо тримесечие средната работна заплата е нараснала 9.8 на сто, което средно е 100 лв. месечно, което непрекъснато бълват синдикатите. Което означава, извинявайте, 16 пъти повече от административно наложената добавка (за прослужено време, б. р.) от 0.2 на сто. 16 пъти ние сме увеличили повече средната работна заплата. БВП е нараснал само с 3.6 на сто, тоест 2.5 пъти от средната работна заплата. Не искам да ви пояснявам какво означава това. В България ученето през целия живот обхваща само 2 на сто от заетите, докато средно за Европа то е 12 на сто.

Ние ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, все повече с ниски умения и компетентности, които пъдят инвеститорите. Сривът в инвестициите, в това число и чуждестранните, е следствие липсата на квалифицирана работна ръка, умения и компетентности и хора, които спазват технологичната дисциплина. Ние възпитаваме, цитирам господин (щях да кажа Васко) г-н Велев, ние възпитаваме търтеи действително, които непрекъснато искат, без да дават.

Някои социални партньори, яхнали умиращия кон на популизма и експлоатирайки страха на политическия елит от протеста, представляващи 11.6 на сто от заетите в икономиката, (но колко са гръмогласни...), налагат своите ретроградни виждания за една все по-изоставаща и по-изоставаща България.

Предложение до министър-председателя: след като реши, че трябва да бъдат запазени добавките, ако намира, че е коректен, да въведе отново доплащането за прослужено време и за държавните служители, което той го отмени 2012 г., за да няма дискриминация."

Видно от цялостния контекст на изказването на Божидар Данев е, че характеристиките, които той прави, се отнасят до заетите и, по-конкретно, до неквалифицираната според него работна ръка. През цялото време Данев развива тезата си, че не е нормално административно да се увеличават заплатите на хора, които не желаят да се квалифицират и да спазват технологичната дисциплина.

Това по никакъв начин не кореспондира с твърдението на АИКБ в прессъобщението им, че на работодателите им е "приписано", че са „обиждали българските работници и техните организации".

Не било компютри, а компоти

В прессъобщението всъщност се развива тезата, че понятието "търтеи", изказано на пресконференцията, било адресирано не към работниците, а към получателите на инвалидни пенсии.

"Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии, наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на социално осигурителната система... Но това не е нито обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от хитреци с фалшиви инвалидни пенсии", пише в прессъобщението на АИКБ от 27 юли.

Същия ден, в интервю пред телевизия BiT Божидар Данев развива подобна теза, като този път посочва, че определението му "търтеи" било насочено не към работниците, не и към получателите на инвалидни пенсии, а към 350-те хиляди, по неговите изчисления, "обезкуражени безработни". Всъщност според данните на НСИ за 2016 г. в България обезкуражените лица в трудоспособна възраст, но извън работната сила, са 163 400 души, които желаят да работят, но не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят.

"Преди няколко дена те (синдикатите, б. р.) твърдяха, че сме казали, че работниците и служителите са търтеи, което ние никога не сме споменавали. Той (Димитър Манолов, президентът на КТ "Подкрепа", б. р.) сега вече го приобщава "народът" и аз ще допълня каква част от народа са търтеи. 350 000 хора на трудоспособна възраст от 2 г. им се предлага работа, и те не желаят да работят. Тези 350 000 души, които от 2 г. са в списъците и знаем, че не работят, някои ги наричат обезкуражени безработни, някои ги наричат хора, които не желаят да постъпят на работа, отиват и захранват криминалния сектор и захранват сивата икономика. Това са търтеите, които ползват публичните ресурси, които не си плащат осигуровките, които не си плащат и здравните осигуровки, които пълнят спешните отделения на болниците и разходват най-големия ресурс. Голяма част от тях са части от семейства, които ползват социални помощи", разясни позицията си Божидар Данев пред BiT.

"Търтеи"-те тръгват от изказване на Васил Велев на 6 юли

Още по-ясно, че през цялото време обидните квалификации на работодателите са били насочени към неквалифицираните работници, се разбира от изказване на Васил Велев на заседание на съвета за тристранно сътрудничество на 6 юли 2017 г., записано от БНР.

То отново е по повод политиката по доходите и по-конкретно – определянето на минималната работна заплата, тоест отново адресатът на коментарите са работещите с най-ниска квалификация и с най-ниски доходи. Именно от това изказване на Велев тръгва определението "търтеи", което впоследствие Данев очевидно цитира на пресконференцията на 24 юли. В същото изказване Велев определя най-нискоквалифицираните работници и като "готованци".

"Тази грешна политика по доходите отглежда търтеи, готованци и гони квалифицираните хора навън. Тази политика затруднява наемането на нискоквалифицирани хора, с които изобилства нашата държава и ги прави готованци, прави ги престъпници. Нашата производителност е 15% от средноевропейската, а получаваме 21%. Това са данните на Евростат", посочва Васил Велев.

Заключение:

От целия контекст на нееднократните изказвания на двама от лидерите на работодателските организации – Васил Велев и Божидар Данев, в които присъства обидната квалификация "търтеи", става безспорно ясно, че през цялото време те визират нискоквалифицираните работници. Всъщност протестът на работодателите е тъкмо срещу административното увеличаване на заплатите на този персонал. Опитите им да се разграничат от изказването с твърдението, че то им е приписано, че не са казвали това и че всъщност са визирали получателите на инвалидни пенсии или обезкуражените безработни, не отговаря на обективните факти и следва да бъде квалифицирано като "невярно".

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?