Вярно или не? "Топлофикация София" щеше да е ощетена с 2.2 млн. лв. от сделка за ток

Борсова сделка с произведена от "Топлофикация София" електроенергия провокира Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да започне разследване за манипулации. Търговци на ток изчислиха, че загубата за общинското дружество от това, че е продало тока си 20 лв. по-евтино от пазарната цена, възлиза на 2.2 млн. лв. За всеки клиент на фирмата щетата е 5 лв., пресметнаха от асоциацията на работодателите. През октомври 2020 г. "Топлофикация София" развали сделката с варненската фирма "Проакт", като директорът му Александър Александров каза, че това е станало под обществения натиск и само времето ще покаже дали дружеството наистина е щяло да загуби от договорените цени.

През юли 2020 г. "Топлофикация София" сключва през борсата за електроенергия – и по-точно в сегмента за двустранна търговия - сделка за продажбата на 110 450 МВтч собствена електроенергия на цена 78.10 лв./МВтч и срок на доставка октомври, ноември и декември 2020 г. Това прави 8.626 млн. лв. приходи за общинското дружество. Търговци обаче изчислиха, че при реални пазарни цени с около 20 лв. по-високи, дружеството е ощетено с 2.2 млн. лв. То обаче не беше съгласно с тези оценки.

Данните от месечните доклади на "Българската независима енергийна борса" (БНЕБ) за 2020 г. подкрепят изцяло сметките на борсовите играчи, които също бяха потърпевши от сделката на "Топлофикация София" и варненския търговец на ток "Проакт".

Според информацията на БНЕБ през октомври сделки в сегмента за двустранна търговия не е имало и затова няма конкретна цена, но за ноември средната цена е била 92.70 лв./МВтч, а за декември – 104. 48 лв. Тоест, ако "Топлофикация София" бе продала същите количества през ноември, щеше да си осигури постъпления от почти 10.239 млн. лв., а през декември – 11.539 млн. лв. В първия случай това прави 1.6 млн. лв. повече от приходите, които "Топлофикация София" си бе осигурила, а във втория – близо 2.9 млн. лв. над договореното с "Проакт".

Разбира се, тези сметки са прекалено общи, защото ако "Топлофикация" бе пуснала въпросните количества на пазара в тези месеци, те със сигурност щяха да повлияят цялостните средни цени в този сегмент. Но като цяло данните сочат, че действително общинското дружеството, което има сериозни финансови проблеми от години, тогава е сключило сделка, която е доста неизгодна за самото него, но пък е повече от добра за купувача.

Данните за борсовата търговия в последните три месеца на 2020 г. сочат също, че дружеството, ако реши да отдели повече внимание за свободната търговия с ток и гъвкавост, може да печели сериозни средства. Например през октомври в сегмента за продажби "Ден напред" постигнатата средна базова цена е 84.40 лв./МВтч, за ноември – 93.28 лв., а за декември – 110.95 лв. Пиковите товари са вървели средно по 93.30 лв./МВтч през октомври, по 108.43 – през ноември, и 133.90 лв. - през декември. В търговията "В рамките на деня" цените са още по-сериозни – 85.73 лв./МВтч среднопретеглена цена през октомври, 103.39 лв. - през ноември, и 140.48 лв. среднопретеглена – през декември.

Извод: Сделката, която "Топлофикация София" сключи за продажбата на електроенергията си за последното тримесечие на 2020 г. и впоследствие развали, наистина щеше да ощети дружеството със солидна сума.

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?