Вярно или не? Владислав Горанов: За две години икономиката нарасна с 15 млрд. лв.

Само за две години БВП нарасна с 15 милиарда и вече е над 90 милиарда. От състояние на свръхдефицит след фалита на КТБ успяхме да направим така, че България да бъде сред първите държави в Европа по икономически растеж. За да има високи доходи и пенсии, е нужен още по-висок ръст в икономиката. И ние знаем как да го постигнем. 1500 лева средна работна заплата и 650 лева минимална работна заплата са постижими. Това не е обещание, а прогноза за това какви показатели може да постигне държавата".

Изказване на бившия министър на финансите и кандидат за депутат от ГЕРБ Владислав Горанов в Търговище на 18 март според съобщение на пресцентъра на партията.

Нивото на брутния вътрешен продукт (БВП) е основен показател за всяка икономика. Данните за БВП на България се обявяват периодично (веднъж на тримесечие) от Националния статистически институт (НСИ). Често експресните и предварителните данни търпят леки корекции при ревизиите.

Според данните на националната статистика БВП на България (производствен метод, текущи цени) възлиза на 83.63 млрд. лв. през 2014 г., когато през ноември встъпва в длъжност второто правителство на Бойко Борисов.

През 2015 г. БВП нараства до 88.57 млрд. лв., а през 2016 г., която е последната пълна година от второто управление на ГЕРБ - до 92.635 млрд. лв.

Тези данни отразяват мегаревизията, която НСИ направи през октомври миналата година на данните за БВП на България за периода 2000 – 2016 г. Тогава например номиналното ниво на показателя за 2015 г. беше завишено с около 2 млрд. лв.

Така след ревизията растежът на БВП през 2014 г. възлиза на 1.3%, през 2015 г. - 3.6% (вместо първоначално обявените 3%), а през 2016 г. - 3.4%.

От данните е видно, че по време на втория кабинет на ГЕРБ наистина икономиката на страната отбеляза чувствително съживяване, което доведе до ръст на БВП с около 9 млрд. лв. за две години. В този смисъл изказването на Горанов за нарастване на БВП в размер на 15 млрд. лв. е преувеличено.

В същото време постигнатият през 2015 г. и 2016 г. годишен растеж на икономиката от порядъка на 3.4% - 3.6% е сравнително добро постижение, което за пръв път качва растежа над 3% след началото на икономическата криза. За сравнение, в периода 2010 г. - 2014 г. България постигаше икономически растеж между 0% и 1.9% годишно.

Горанов не е напълно прав и за това, че с годишен растеж съответно от 3.6% и 3.4% през 2015 г. и 2016 г. България е "сред първите държави в Европа по икономически растеж".

Според данните на Евростат в ЕС през 2015 г. има седем държави с по-добър растеж от България: Чехия (4.5%), Ирландия (26.3%, след ревизия, при която са включени инвестициите на големи корпорации), Малта (7.4%), Полша (3.9%), Румъния (3.9%), Словакия (3.8%), Швеция (4.1%). Средният растеж на БВП в ЕС през 2015 г. е бил 2.2%. В по-широк контекст по-добре от България се представят държави като Турция, Косово, Македония, Исландия.

С растеж от 3.4% през 2016 г., България наистина се представя по-добре от повечето си европейски партньори. По-високи постижения регистрират само Румъния (4.8%) и Малта (5%), като Евростат все още няма данни от Ирландия и Люксембург.

Що се отнася до твърдението на Владислав Горанов, че средна работна заплата от 1500 лв. и минимална заплата от 650 лв. са постижими, то не може да бъде еднозначно оценено, защото има характер на прогноза.

В анализа са използвани по-малко от три източника на информация заради характера на проверяваните данни.

Заключение:

Твърдението на бившия финансов министър Владислав Горанов, че само за две години БВП на България е нараснал с 15 млрд. лв. и вече е над 90 милиарда, е вярно само във втората си част. Всъщност през 2015 г. и 2016 г. номиналният растеж на показателя е с 9 млрд. лв., а през 2016 г. наистина достига 92 млрд. лв. Твърдението на бившия министър, че България е сред първите държави в Европа по икономически растеж, може да се счита за валидно за 2016 г., но не и за 2015 г., когато седем други държави в ЕС се представят по-добре по този показател. Следователно изказването на кандидатът за депутат от ГЕРБ Владислав Горанов за размера на БВП на България може да се определи като "по-скоро невярно“.

  

Споделяне
Вярно или не?

Добре дошли във FACT CHECK – зоната за проверка на фактите, изобличаване на неистините и дисекция на полуистините, изричани в публичния дебат. Тук намират място публични изказвания и твърдения, които са значими и важни за обществото, попадайки в обхвата на приоритетните теми, отчетени от авторитетни социологически агенции. Най-често това са изказвания и твърдения на представители на трите основни власти плюс медиите, но не само те.

Целта не е да хванем някого в лъжа и да го посочим с пръст, а да подобрим качеството и отговорността на публичния дебат, което означава дезинформацията бъде пресечена при нейния източник. В днешно време политиците рядко си позволяват откровени лъжи; тяхната "специализация" са полуистините, подвеждащите данни и факти, които да ги представят в най-добра светлина. Като издирваме и представяме фактите такива, каквито са, разсейваме димната завеса и даваме възможност на хората сами да си правят изводи.

Първата в българското медийно пространство платформа "FACT CHECK" стартира през септември 2016 г. с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София за период от седем месеца.

Високият обществен интерес към този вид коректив на "публичното говорене" е причината да продължим рубриката.

Публикуваме анализи и оценки на изказвания на представители на политическия и корпоративния елит в България, подбрани по предварително определени критерии.

Анализите са безпристрастни, основават се на прозрачно извършени проверки, базирани главно на публични източници. В случай, че се докажат допуснати неточности в публикациите, те се коригират и се публикува коригирана версия, в съответствие с методологията на работа.

Повече за идеята на проекта - ТУК

Метод за селекция на изказванията, обект на анализ и оценка в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Модел на анализ и оценка на публичните изказвания в платформата "FACT CHECK" - ТУК

Кодекс на принципите - ТУК

Още от Вярно или не?