Вятърният парк "Св. Никола" спестил 400 хил. т парникови емисии през 2017 г.

Вятърният парк "Св. Никола" спестил 400 хил. т парникови емисии през 2017 г.

Ветроенергийният парк "Свети Никола" край Каварна е произвел над 352 000 МВтч екологично чиста електроенергия през 2017 г., с което са спестени 388 хил. тона въглеродни емисии, съобщиха от "Ей И Ес България", която е собственик на централата.

"Бъдещето безспорно е на зелената енергия. Но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да могат да заместят конвенционалните. В България, както на много други пазари, топлоелектрическите централи са все още съоръженията, които гарантират сигурност на енергийната система и гарантират доставките”, заяви Иван Цанков, изпълнителен директор на "Ей И Ес България".

Централата с инсталирана мощност 156 МВ формира над 30 процента от вятърните мощности в страната.

Споделяне

Още от Бизнес