WWF стартира дарителска кампания за Спасителен мечешки отряд

WWF стартира дарителска кампания за Спасителен мечешки отряд

Дарителска кампания за спасяването на кафявите мечки в България от бракониери и конфликт при слизането им в населените места в търсене на храна, започва Глобалният екофонд (WWF). Ключово ще е създаването на Спасителен мечешки отряд, който ще премества животни, навлезли в селища и ще спасява пострадали екземпляри.

Акцията на природозащитниците е провокирана от тревожните данни на екоминистерството, според които единствената намаляваща популация на вида в Европа се намира у нас. В България за последните десет години числеността на кафявата мечка е намаляла почти наполовина, както никъде другаде в Европа.

"Кафявата мечка е включена като приоритетен вид в Червената книга на Република България. Тя е вписана и в Приоритетния списък с видове и Стриктно защитени видове към Закона за биологичното разнообразие, а незаконното ѝ убиване се третира като престъпление по Наказателния кодекс", каза изпълнителният директор на WWF България Веселина Кавръкова.

"Но това, уви, се оказва недостатъчно. Откроява се нуждата от по-добро прилагане на законодателството, по-добро местно управление и насочване на повече човешки капацитет, както и от по-добро разбиране на значението на биологичното разнообразие и дивата природа", посочва тя.

Една от основните идентифицирани заплахи за кафявата мечка в България е бракониерството – всяка година около 100 мечки стават жертва на бракониерство. Сред ключовите фактори за това е конфликтът между човека и мечката.

"Кафявите мечки са все по-склонни да променят териториалния си обхват заради негативно човешко влияние. Лесният достъп до източници на храна, дължащи се на неправилното изхвърляне на отпадъци в селата, е привлекателен за мечките", коментира експертът по мечките във WWF Костадин Вълчев. "Веднъж доближили се до населено място, мечките биват класифицирани като "проблемни". Това увеличава потенциала за конфликт между човек и мечка, както и риска от бракониерство", допълва той.

Затова WWF работи по създаването на експертна програма за стабилизиране популациите на мечките. Тя включва провеждането на задълбочено проучване на заплахите, пред които е изправен видът, както и предприемането на спешни мерки за превенция на конфликта между хора и мечки. Спасителния мечешки отряд е важна част от този план, по който Глобалният екофонд ще работи рамо до рамо с експертите от Сдружение за дива природа "Балкани" и ще разчита на техния дългогодишен опит в опазването на мечките.

Всеки може да се присъедини към инициативата и да помогне за опазването на този застрашен вид, като посети специалната страница на WWF wwf.bg/koleda и стане закрилник на мече, призовават от природозащитната организация.

Споделяне

Още от България