Министерският съвет прие информационния лист за допитването

Ядреният референдум ще струва 15 млн. лв., БСП и ГЕРБ единно ще агитират "за"

Ядреният референдум ще струва 15 млн. лв., БСП и ГЕРБ единно ще агитират "за"

Министерският съвет прие документа, който би трябвало да запознае гражданите с референдума за развитието на ядрената енергетика в България.

Съдържанието на Информационния лист донякъде обобщава точките, по които се караха депутатите в продължение на няколко месеца, и на практика обединява позициите на БСП и ГЕРБ за ядрената енергетика. И двете партии чрез инициативни комитети и 76 депутати вече са посочени от ЦИК като организатори на допитването.


Според прессъобщението на Министерския съвет "в кратък текст е представена обективна информация за последствията от вземане на решение "за" или "против" развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала".

Референдумът ще струва 15 млн. лв.

Първият в демократичната история на страната ни референдум ще струва около 15 000 000 лв. Това сочи проектът на план-сметка, изработена от Министерството на финансите, който публикува блогът "Отворен парламент".

МВР ще похарчи за охрана на националния референдум около половината от парите, които държавата хвърли за охраната на местните и президентските избори миналата година.

Още

Неясно е защо от МС поемат ангажимент да представят и алтернативната позиция на комитетите, които са против развитието на ядрената енергетика със строеж на нова ядрена централа, след като в закона за референдумите ги задължава да мотивират само искането за допитването.

Според чл. 15 от закона за прякото участие на гражданите в държавната власт "организационно-техническата подготовка на национален референдум се осъществява от Министерския съвет", като той издава информационен лист, който съдържа: формулировката на въпроса; кратка информация за мотивите на референдума въз основа на предложението за неговото произвеждане, информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

Изпълнителната власт обаче решава да даде и контрааргументите, но не го прави, поне според одобрения вариант на текста:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

РЕФЕРЕНДУМ за развитието на ядрената енергетика в България


На 27 януари 2013г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република България ще гласуват с "ДА" или "НЕ" в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в Републикବ България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване на развитието на ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.


Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна роля в изграждането на демократична България.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011г. "Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.* - основополагащ документ на националната ни енергийна политика, в търсене на разумния баланс между наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия, българската държава декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.


Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет на Република България съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала.

Съгласно § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ), "Ядрена централа" е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:


Какво означава гласуване с "ДА":

Вотът с "ДА* означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.

Какво означава гласуване с "НЕ":

Вотът с "НЕ" означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за провеждане на референдума:

В изпълнение на чл.14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Президентът на Република България определи дата за произвеждане на референдума: 27 януари 2013 г. (неделя)

Място за провеждане на референдума:


Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулски представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители.

Ред за произвеждане на референдума:

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за провеждане на референдума и два възможни отговора - ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор "да" или "не", излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?