Ядреният регулатор решава за производство на радиоактивни лекарства

Условията и редът за разрешаване на промишлено произведени редиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, ще се определят с наредба, съгласувано с Агенцията за ядрено регулиране. Това решиха депутатите в четвъртък с одобрението на второ четене на измененията в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Поправките са свързани с режима за работа с такива лекарства и със синхронизирането на нашето с европейското законодателство. Приетите промени уточняват и какво е радиоактивен лекарствен продукт. Това е медикаментът, който съдържа един или повече радиоактивни изотопи.

Критериите, условията и редът за определяне на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания, ще се определя с наредба на министъра на здравеопазването, реши още парламентът.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?