Ясни са правилата за общинските разходи по европроектите

Правителството одобри детайлните правила за признаване на допустимите разходи по оперативна програма “Регионално развитие”, съобщиха в четвъртък от правителствената пресслужба.  Европейската комисия ще признава на общините, които единствено ще ползват средства по тази програма, само дейностите и придобитото имущество, според определените детайлни правила. Те ще са в сила са периода от януари 2007 до 31 декември 2015 година.

Общините ще имат възможност да включват като разходи изхарчинети от тях средства за  закупуването на земя и недвижими имоти, но при определените в документа условия. За допустими ще се признават и разходи за строителство, покупката на нови машини, съоръжения и нематериални активи, които са пряко свързани с реализацията на проекта. За да се признаят разходите, те ще трябва да се одобрят първо от Комитета за наблюдение на ОП “Регионално развитие”.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: