Ясни са правилата за общинските разходи по европроектите

Правителството одобри детайлните правила за признаване на допустимите разходи по оперативна програма “Регионално развитие”, съобщиха в четвъртък от правителствената пресслужба.  Европейската комисия ще признава на общините, които единствено ще ползват средства по тази програма, само дейностите и придобитото имущество, според определените детайлни правила. Те ще са в сила са периода от януари 2007 до 31 декември 2015 година.

Общините ще имат възможност да включват като разходи изхарчинети от тях средства за  закупуването на земя и недвижими имоти, но при определените в документа условия. За допустими ще се признават и разходи за строителство, покупката на нови машини, съоръжения и нематериални активи, които са пряко свързани с реализацията на проекта. За да се признаят разходите, те ще трябва да се одобрят първо от Комитета за наблюдение на ОП “Регионално развитие”.

Споделяне

Още от Бизнес