Явен търг за “Медицинска техника” обяви Агенцията за приватизация

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на целия капитал на “Медицинска техника” ЕАД, София, обяви Агенцията за приватизация. Надпреварата ще се състои на 20-тия ден от обнародването на решението в Държавен вестник. В същия период ще се приемат и предложенията за участие. Пет дни по-рано изтича срокът за закупуване на тръжна документация, която струва 1000 лв.

Дружеството за разработване, внедряване и производство на стоматологична и електромедицинска апаратура, аптечно и лабораторно обзавеждане и друга медицинска техника, ще започне да се продава от начална цена 3,1 млн. лв. Стъпката за наддаване е определена на 100 хил. лв. Депозитът за участие в процедурата е 600 хил. лв.

От достигнатата при търга цена 70 процента ще се заплащат в лева или евро по сметка на Агенцията за прватизация, останалата част ще се погаси с компенсаторни инструменти.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?