Югозападният регион е лидер по европрограмата "Иновации и конкурентоспособност"

Любен Петров

София и Югозападният регион са лидери по брой сключени договори по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 по първа приоритетна ос "Технологично развитие и иновации". Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров при представяне на процедурата "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по ОПИК в София.

Регионът заема трето място по брой договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по втора приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" на ОПИК, допълни той.

Интересът на бизнеса от Югозападния регион остава висок, въпреки ниския интензитет на помощта за него. Фирмите от този регион получават безвъзмездна помощ между 35% и 45% в зависимост от големината на предприятието.

"Правете качествени проекти, които ще повишат конкурентоспособността на българската икономиката и ще повишат жизнения стандарт на всички", призова Любен Петров.

Към настоящия момент по трите крайни срока за кандидатстване на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" са сключени общо 475 договори, по които е предоставена безвъзмездна финансова помощ общо за 258 млн. лв. Всички договори са в процес на изпълнение.

От тези проекти 61 се изпълняват в София и възлизат на близо 57 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 22.8 млн. лв.

По процедурата е осигурен допълнителен ресурс от 141 млн. лв. за още 274 проектни предложения от резервните списъци.

Близо една пета (24%) от тези проекти са с място на изпълнение София, като на всички бенефициенти е изпратено предложение за сключване на договор. Общата стойност на проектите е за 11.4 млн. лв., което представлява 12% от общо заявената безвъзмездна финансова помощ.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?