Юнкер затяга правилата за поведение на еврокомисарите

Юнкер затяга правилата за поведение на еврокомисарите

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер въведе нови правила за поведение на еврокомисарите, съобщи ЕК, цитирана от БТА в четвъртък.

С промяната на правила се цели постигането на повече прозрачност. Въвежда се удължаване на срока за "охлаждане" от 18 месеца на две години за бившите еврокомисари и на три години за бившите председатели на ЕК. Този срок е времето, в което бившите комисари не могат да заемат нова длъжност, особено без предварително съгласуване с комисията.

Юнкер обособява нов независим комитет по етика. Бившите еврокомисари занапред ще бъдат допълнително ограничени особено ако искат да станат лобисти. За първи път се определя понятието "конфликт на интереси" и се въвежда принцип, че еврокомисарите не само следва да избягват конфликт на интереси, но и дейности, които могат да бъдат възприети по този начин. Ако бивши еврокомисари възнамеряват да работят в области, свързани с доскорошните им задължения, първо трябва да бъде се допитат до комитета по етика.

 

Занапред решенията на Съвета на ЕС и становищата на комитета по тези решения ще бъдат общодостъпни.

Въвеждат се по-строги правила за финансовите интереси на еврокомисарите. Те ще трябва да обявяват инвестициите, които надвишават 10 000 евро, независимо дали може да има конфликт на интереси. В случай на конфликт на интереси по дадено имущество на някой еврокомисар, председателят на ЕК ще има възможност да поиска отстраняването (продажбата) на имуществото или прехвърлянето му към доверително управление "на сляпо".

 

Еврокомисарите следва да обновят своите декларации в началото на всяка година.

Юнкер насърчава еврокомисарите да продължат да пътуват, но евтино. На всеки два месеца ще бъдат представяни данни за разходите за пътуване на всеки еврокомисар.

При нарушаване на правилата ЕК може да наложи порицание и да го оповести, без да отнася въпроса до Съда на ЕС. Юнкер дава възможност на еврокомисарите да се явяват на избори за Европейския парламент, без да е необходимо да вземат отпуск.

Предложените промени ще бъдат въведени от 1 февруари догодина. Комисията ще представя годишни доклади за прилагането на правилата.

Споделяне

Още от Европа