Южен централен район ще получи повече пари от еврофондовете през 2021-2027 г.

Южен централен район ще получи повече пари от еврофондовете през 2021-2027 г.

Южен централен район ще получи по-голямо финансиране от европейските фондове в следващия програмен период 2021-2027 г. спрямо сегашния бюджет на програмите, които се изпълняват. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова в Пловдив.

В съобщението на регионалното министерство няма Тя не посочи колко милиона повече ще получи региона.

Тя проведе среща с представители на общините от района, като представи новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции, които ще се изпълняват по оперативна програма "Развитие на регионите".

В качеството си на наблюдател зам.-министър Николова присъства и на избора на представители на общините от района в бъдещия Регионален съвет за развитие, който ще участва в предварителната селекция на проектите, които ще се финансират в района в периода 2021-2027 г.

Пловдив ще е център на растеж в Южен централен район. Цялата територия на общината ще има достъп до приоритета за градско развитие, ще има възможност и за съвместни проекти със Стара Загора и Бургас, с които образува клъстер за градско развитие, каза Николова.

С 12 градски общини с население над 15 000 души в Южен централен район ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции.

Останалите 45 селски общини в района ще са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони.

Новата програма за регионално развитие ще покрива териториите на целите общини, включително и селата, а не както до сега - само градове. Средства ще се отпускат и от останалите оперативни програми, за да се постигне по-голям ефект.

"По този начин ще бъде обхванат целият район и няма да има населени места без достъп до европейските фондове, елиминираме т.нар. "бели петна", защото ще покриваме цялата територия, а не конкретно населено място с определен брой жители", отбеляза Николова.

Тя подчерта, че всички проекти ще се изпълняват в партньорство и интегрирано, за да покрият по-голям букет от мерки, като бенефициенти ще са всички заинтересовани страни - общини, бизнес, неправителствен сектор, научната общност, граждански сдружения и други.

Николова даде пример с изграждането на индустриален парк, където ОПРР ще финансира изграждането на нужната инфраструктура, а другите програми ще подпомогнат мерки за квалификация на работна ръка, мерки за стимулиране на работодателите, изграждане на научен център към парка и други.

"Проектите, които ще се финансират трябва да имат добавена икономическа стойност за повишаване на стандарта на живот на хората и осигуряване на по-добра заетост", каза заместник-регионалният министър.

Според нея по този начин изоставащи региони ще имат ефект за догонващо развитие, а партньорството между селска и градска община ще реши редица инфраструктурни проблеми, които съществуват в момента.

16 са представителите на общините, които бяха гласувани за членове на Регионалния съвет за развитие, както и техните заместници.

От област Кърджали в състава влизат кметовете на общините Кърджали и Ардино - Хасан Азис и Неджми Али.

От област Пазарджик титуляри на съвета ще са кметовете на Пазарджик и Сърница Тодор Попов и Неби Бозов.

От област Пловдив са кметовете на общините Пловдив - Здравко Димитров, на Раковски - Павел Гуджеров, на Перущица - Мария Вълканова, на Хисаря - Пенка Ганева, на Садово - Димитър Здравков и на Лъки - Валентин Симеонов.

Представители на област Смолян от местната власт ще са кметовете на общините Смолян - Николай Мелемов и на Рудозем - Румен Пехливанов.

От област Хасково представители са кметовете на община Хасково Станислав Дечев, на Свиленград - Анастас Карчев и на Маджарово - Ерджан Юсуф.

Регионалният съвет за развитие ще има ключовата роля, като основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. "Съветите ще подбират най-нужните проекти, които ще имат най-голям ефект за развитието на района", отбеляза Николова.

Споделяне

Още от Бизнес