За да се използват паднали след буря дървета е спряна сечта край Копривщица

За да се използват паднали след буря дървета е спряна сечта край Копривщица

Югозападното държавно горско предприятие е спряло редовната сеч в района на Копривщица, за да се усвои приоритетно паднала при ветровал през март 27 хил. хуб. метра дървесна маса. Това съобщиха от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) в сряда.

 

Извършена спешна инвентаризация на нанесените повреди на насажденията установила, че задължително трябва да се извърши тяхната санитарна сеч и за 20 хил. куб. м вече са проведени процедури за избор на фирми, които да извършат сечта. Отдадените обекти са били разпределени в различни групи според големината им, така че да бъдат удовлетворени изискванията и на по-малките, и на по-големите ползватели в горите, обясняват от ИАГ. Дори вече половината от количествата са отсечени и транспортирани.

 

Предстои отдаване на последните 7000 куб. метра паднала дървесна маса, които ще бъдат групирани в пет обекта.

 

Около 2200 дка е засегнатата площ от ураганния вятър, предизвикал огромни щети в Копривщица и в горските масиви около града в нощта на 22 срещу 23 март. Повредени са иглолистни гори в държавни горски територии в обхвата на дейност на Държавното горско стопанство Пирдоп. Повалени и пречупени са 80-90 годишни дървета. Според експертите пораженията върху 600 дка са толкова големи, че налагат 100%-тно отстраняване на падналата маса чрез извеждане на санитарна сеч.

 

От агенцията допълват, че своевременната инвентаризация на повредените насаждения и необходимостта от бързо усвояване на повалената дървесина се оказали решаващи и за недопускане на съществуващата реална опасност от неконтролируемо размножаване на вредителя корояд и повторение на ситуацията в Природен парк "Витоша”, след ветровала в резервата „Бистришко бранище” през май 2001 г.

 

В момента се наблюдава започнало естествено възобновяване в засегнатите от ветровала в Копривщица площи, като през пролетта на 2014 г. там ще бъдат залесени 50 дка. Естественият възобновителен процес ще продължи и през следващите години и там, където липсва естествено възобновяване, ще се предприеме изкуствено залесяване с местни дървесни видове, устойчиви на ветровали, обещават от ИАГ.

Споделяне

Още от Бизнес