За десета поредна година трайно намаляват болните от туберкулоза у нас

За десета поредна година трайно намаляват болните от туберкулоза у нас

Със 7.3% са намалели болните от туберкулоза у нас през 2018 г. в сравнение с 2017 г., сочат предварителните данни на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.

Tази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: “Време е: за Свят без туберкулоза!”.

За десета поредна година се постига трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 38.5 на 100 000 население през 2008 г. до 18.3 на 100 000 души през 2018 г. по предварителни данни. Случаите на туберкулоза в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са средно 10.7 на 100 000 население.

През 2018 г. общият брой на болните с туберкулоза е 1 358 души по предварителни данни, спрямо 1 463 пациенти за 2017 г. ( през 2008 г. техният брой беше 3150 ).

Над 78% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 59% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденция броят на мъжете да е над два пъти по-голям от броя на жените.

И през 2018 г. преобладават новооткрити случаи с туберкулоза - 85 % от всички регистрирани, а останалите 15% да са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението).
Най- засегнати възрастови групи са от 45-54 г. (21.72%), над 65 г. (20.25%) и 55-64 г. (18,34%).

През 2018 г. се отбелязва значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 г. - 90 случая (6,6%), от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2017 г. са регистрирани 140 деца с туберкулоза. През последните години броят им е бил между 9% и 10%.

Независимо от намаляването на заболеваемостта, все още има региони, в които е над средната за страната (Видин – 51.8; Габрово – 42.6; Перник – 36.8; Сливен – 29.7; Враца – 29,6, София област – 29.4; Плевен – 25.8; Кюстендил – 23.9; Велико Търново – 23.4; Силистра – 22.6; Благоевград – 22.4).

По данни на Националния регистър по туберкулоза процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 85% при пациенти започнали лечение в 2016 г.

По програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения.

В тях се провежда ежегодно седмица на “Отворени врати”. По време на проведените за периода 2009 г. – 2017 г. кампании броят на анкетираните за туберкулоза лица е 114 730. От тях 1 242 лица са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а 4 351 са обхванати с химиопрофилактика след открита латентна туберкулозна инфекция.

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация, през последните 10 години беше осигурено лечението на 289 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор, съобразен изцяло със световните стандарти на мерките за инфекциозен контрол на инфекцията. През 2018 г. в сектора са лекувани 50 пациенти с резистентна форма на туберкулоза.

Диагностиката и лечението на мултирезистентната туберкулоза се подпомагат от Програмите, финансирани от Глобалния фонд, като се осигуряват лекарства от втори ред за лечение на резистентни форми на туберкулоза и диагностикуми за микробиологична изследвания за установяване на тази резистентност.

В България в края на 2016 г. е въведена най-съвременна бърза диагностика за туберкулоза чрез молекулярно- генетичен метод: GeneXpert MTB/RIF.

По експертна оценка на СЗО през 2017 г. над 10 милиона са случаите на туберкулоза в света, а смъртните случаи са 1.6 милиона.

През 2017 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 държави) са съобщени 275 000 случая на туберкулоза или разпространение 30 случая на 100 000 население и 77 000 случая на резистентна туберкулоза. За периода 2013-2017 г. се наблюдава тенденция за намаляване на регистрираните нови случаи и рецидиви на туберкулоза от 32.9 до 25.9 на 100 000 население.

Най-голямо е разпространението в Киргизстан – 144 на 100 000 население, Молдова – 95, Грузия – 86, Таджикистан - 85 и Украйна - 84 на 100 000 население.

Случаите на туберкулоза в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са над 55 337 или разпространение 10.7 на 100 000 население, а случаите на мултирезистетна туберкулоза са 1 107. Възрастовата група от 25-44 г. е най- засегната. Най- голямо е разпространението на туберкулозата в Литва, Латвия, Естония, Румъния.

Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.
 

Споделяне

Още от България