За една година детските градини са намалели със 165

За една година детските градини са намалели със 165

През тази учебна година детските градини в страната са 2 291 или със 165 по-малко спрямо 2007/2008 година. Това сочат данни от проучвания на Националния статистически институт (НСИ). Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2008/2009 г., е 212.5 хил., което е с 4.8 хил., или с 2.3% повече от предната година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 93, като за градовете той е значително по-голям - 141, а за селата - 44. Средният брой деца в една група е 23, като в градовете е 24, а в селата - 19.

Педагогическият персонал в детските градини е 19.3 хиляди. В сравнение с предната учебна година педагозите намаляват със 108 души или с 0.6%.

Алтернатива за много малка част от родителите са частните детски градини. През 2008/2009 г. в страната има 42 лицензирани частни детски градини, посещавани от 1 620 деца, което е едва 0.8% от всички деца, настанени в детски градини.

Споделяне

Още от България