За година доходите са се увеличили със 7.6%

За година доходите са се увеличили със 7.6%

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6013 лв. и нараства със 7.6% спрямо 2017 година, съобщи Националният статистически институт.

Реалните доходи на домакинствата нарастват със 7.3% през миналата година спрямо предходната.

Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3336 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2009 г. е със 73.0%;

Доходите от пенсии за последната година са 1645 лева. Те нарастват с 11.2% спрямо 2017 г. и с 61.4% в сравнение с 2009 г.

Самонаетите също подобряват доходите като през последната година те са с 420 лв., или с 11.4% повече в сравнение с 2017 г., и нарастват с 59.1% спрямо 2009 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2018 г. 55.5% от всички доходи са се образували от трудовото възнаграждение.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29.8% от общия доход на домакинствата през миналата година, отчита националната статистика.

Споделяне

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?