За година средният доход с ръст от 13.7%

За година средният доход с ръст от 13.7%

В края на 2019 г. средният доход на човек е бил с 13.7 на сто по-висок спрямо година по-рано, обявиха от националния статистически институт в понеделник. Така на човек от домакинство са се падали 1770 лв. месечно. Увеличени са и разходите, но с по-малко – с 10.7 процента до 1670 лв.

Бележи ръст и делят на приходите от заплата – с 1.1 процент до 56.2 на сто, следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%).

Доходите от работна заплата са се вдигнали от 858 на 996 лв. или с 16.1%, от самостоятелна заетост са станали от 105 на 113 лв. (със 7.4%), приходите от пенсии са се увеличили от 432 на 483 лв. (с 11.9%). Най-голям е ръстът на социалните обезщетения и помощи – с 36.1 на сто - от 39 на 53 лв.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в домакинствата влизат 0.9 на сто доходи от натура.

Най-много пари домакинствата харчат за храна – 29.7 на сто, но спрямо година по-рано делът на тези разходи е с 0.5 процентни пункта по-нисък в сравнение с края на 2018 г.. Следват разходите за жилището с дял от 17.2%, който също се е свил с 0.6 на сто, данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%). Делът на разходите за здравеопазване обаче е нараснал с 1.7 процентни пункта.

В чисто отношение именно за здраве най-много са нараснали разходите на българите  - с 43.6 процента – от 82 на 118 лв. месечно. Изхарчените пари за алкохол и цигари са се увеличили от 63 на 73 лв. (с 15.1%). Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%), за свободно време, културен отдих и образование стават от 61 на 69 лв. (с 13.7% ръст), за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Средномесечно разходите за храна и безалкохолни напитки са се увеличили с 8.8 на сто - от 455 на 495 лв. в края на годината. При това няма съществена промяна в общото потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството. Съвсем леко е увеличено потреблението на плодове и зеленчуци, продължава да спада консумацията на хляб и хлебни изделие, няма промяна при месните и млечните продукти, фасул, картофи и захар.

За ток, вода, отопление и поддръжка на дома харчовете са се вдигнали от 268 на 286 лв или с 6.7 на сто повече. При облеклата и обувките месечните разходи нарастват с най-малко - от 60 на 63 лв. (с 4.7%).

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес