За извънреден труд - задължителна почивка през следващата седмица

При извънреден труд, положен през почивните дни, служителят вече ще има право на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка за не по-малко от 24 часа през следващата работна седмица. Това предвиждат промените в Кодекса на труда, гласувани днес на първо четене от парламента.

Неплатеният отпуск от 1 година за майчинство се премахва, като остава само двугодишният платен отпуск. Това обаче се компенсира с правото на отпуск от 6 месеца и за двамата родители, като може да се ползват до навършване на 8 години на детето, се казва още в законопроекта.

Всяка жена може да ползва всички права и облекчения за бременна жена, при условие, че го докаже с удостоверение.

Забраната за нощен и извънреден труд за майки с деца до 3 години отпада, но е необходимо писмено съгласие от страна на майката за извършване на този труд.

Според промените в Кодекса в трудовия договор вече задължително трябва да се включва продължителността на работния ден, почивките и отпуските, периодичността на изплащане на заплатата, както и изискването за еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на договора. Освен това трудовият договор трябва да указва и времетраенето, за което е в сила.

Още от България