За месец 11 000 души са получили код за достъп до пациентското си досие

Над 11 000 души са получили уникален код за достъп до пациентското си досие за месец, след като здравната каса започна издаването на кодовете на 15 април.

Достъпът до пациентското досие се осъществява чрез 10 символен буквено-цифров код, който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Освен с код, остава и възможността за достъп с универсален електронен подпис.

В пациентското досие се съхранява информация за извършен избор на личен лекар, както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки.

Системата позволява гражданите да получават уведомления за настъпили събития като например промяна в пациентската информация, за събития, които предстоят - годишен профилактичен преглед, както и уведомление за предстояща имунизация на детето. Известяването става по два начина - чрез имейл или чрез есемес, след предварително направен абонамент.

Към момента 500 потребители са направили абонамент за известяване по електронна поща, а 60 са пожелали есемес известяване.

Споделяне

Още от България