За неимоверно завишена цена за проучване на екозона алармират природозащитници

За неимоверно завишена цена за проучване на екозона алармират природозащитници

Екоминистерството се кани да изхарчи за допълнително проучване на нова защитена зона по НАТУРА 2000 близо два пъти повече пари, отколкото са били предоставени за изследването на общо 114 защитените територии през 2006 г. За това алармират от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“, която ще изпрати сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров за завишената според тях неимоверно обществена поръчка.

Става въпрос за обявената от Министерството на околната среда и водите обществена поръчка за 600 хил. лв., срещу които трябва да се извършат допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици "Рила-буфер“. Одобряването на тази зона е важно, за да се прекрати наказателна процедура на ЕК за недостатъчна защита на птиците, която стигна до съда.

Изпълнителят на поръчката трябва да анализира документацията за вече предложените зони, да проведе допълнително проучване и даде изводи и препоръки.

Природозащитниците обръщат внимание на главния прокурор, че обектът на обществената поръчка е само една от общо 114 защитени зони, предложени от БДЗП още през 2006 година. Съгласно публичната информация тази разработка на БДЗП е финансирана със средства на ПУДООС към МОСВ по договор от 2005 г. с размер на финансирането от 325 000 лева.

Обикновеното сравнение между тези данни показва, че МОСВ смята да плати за проучване на една зона два пъти повече средства, отколкото е платило за проучване на други 114 зони, посочват от екоорганизацията.

Даже да се отчете влиянието на инфлацията (съгласно калкулатора на инфлация на НСИ за периода януари 2005 – юли 2017 година инфлацията е 50.9 %) може да отчетем над 100 пъти увеличаване на разхода за проучване и определяне на една защитена зона, допълват от коалицията.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?