За нощни ученически превози глобата ще е 10 хил. лв.

Парламентът окончателно прие в петък забраната на нощните ученически екскурзии в чужбина, след като поправи текстовете от Закона за автомобилните превози, скандално гласувани от депутатите преди две седмици и върнати с указ на президента за ново обсъждане.

Така вече е записано в закона, че международните случайни превози на деца или ученици ще се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен превоз.

За нарушаване на тази разпоредба ще се налага имуществена санкция от 10 000 лв. за длъжностни лица, които допуснат или разпоредят извършването на случаен превоз на деца или ученици по тъмно. Шофьорът, който извърши такъв превоз, ще се глобява с 1000 лв.при първо нарушение и с 3000 лв. –при повторно.

Няма да се налагат санкции само в случаите, когато пътуването по тъмно е за трансфер на учениците от летище до хотел като част от организирано пътуване с обща цена по смисъла на Закона за туризма.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?