След три провалени търга

За одитор на селската програма ще се поканят най-големите компании в бранша

За одитор на селската програма ще се поканят най-големите компании в бранша

След провала на три обществени поръчки, отново с пряко договаряне ще бъде избран одитор по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).  За преговори ще бъдат поканени най-големите одиторски компании в бранша, няма да бъде само една, уточниха от пресцентъра на Министерството на земеделието след запитване на Mediapool.

Служебният кабинет реши в сряда обществената поръчка за одитор на Фонд "Земеделие" да се проведе чрез директно договаряне, за да може в най-кратък срок да има сертифициращ орган. Целта е да бъдат спасени от загуба над 1.65 млрд. лв., които са разплатени от земеделския фонд от 30 октомври 2013 г. досега без одиторски гаранции, че няма нарушения при плащанията. Сертификацията е необходима за възстановяването на платените средства от еврофондовете, в противен случай ще останат за сметка на българския държавен бюджет.

Кабинетът на Георги Близнашки мотивира решението си да няма състезателна процедура за одитор с аргумента, че защитава финансовите и националните интереси на страната. Земеделският министър Васил Грудев беше обещал през първите десет дни на октомври да има избран сертифициращ орган.

Без състезание в края на юли 2014 г. по времето на земеделския министър Димитър Греков "Делойт България" беше избрана, за да завери единствено плащанията през финансовата 2013 г. Тогава за седмица работа "Делойт България", която беше единствен кандидат в експерсната поръчка, направи одит на разходите на Разплащателната агенция в държавен фонд "Земеделие" срещу 92 000 лв. без ДДС.

В началото на септември, след третата провалена обществена поръчка за сертифициране на плащанията през новата финансова година, настоящият земеделски министър Васил Грудев съобщи, че единият от вариантите е да бъдат поканени четирите големи одиторски компании. България трябва да изпрати в Европейската комисия заверения доклад за плащанията по селската програма до края на януари 2014 г.

Обществената поръчка ще се проведе по чл. 90 ал. 1 т. 4 от Закона за обществените поръчки, който влезе в сила от 1 юли 2014 г. с последните промени в закона. Текстът гласи, че възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление при възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.

България е без сертифициращ орган по ПРСР от 16 октомври 2013 г., като до момента се провалиха три обществени поръчки заради нагласени тръжни условия. Това поставя под риск възстановяването на Еврокомисисията на разплатените вече от бюджета над 1.65 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес